۲۲ بهمن ما میآئیم

پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند این پشتوانه محاسابت دشمنان انقلاب اسلامی وابرقدرتهای جهان برهم زده است و در تصمیمات دشمنان بر علیه نظام جمهوری اسلامی اثر گذاشته است .

در ۴۰ سال گذشته دشمنان ایران اسلامی در به انحراف کشیدن مردم و یا در بی تفاوت کردن مردم نشان دادن مردم ، توطئه های بیشتری کرده اند تا مردم ایران در مسائل کشور بی تفاوت باشند و به آینده کشور خود نیاندیشند و به امورات سیاسی کشور کم اهمیت باشند تا بتوانند بین مردم و مسئولین ایجاد اختلاف کنند و در این راستا عوامل درونی خود یعنی جریان گروه انحرافی اجیر خود کرده است تا خدمات نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند .

در طول ۴۰ سال گذشته دشمنان ایران جنگ تحمیلی ،ترورهای جسمی و شخصیتی پیشکسوتان انقلاب ، جنگ اقتصادی، جنگ نرم فرهنگی و ساقط کردن هواپیمای مسافر بری با موشک و کشت وکشتار در مراسم حج از نمونه های بارز توطئه های دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است .

در دهه فجر ۹۷ شاهد شور و شوق مردمی حاکم بر جامعه هستیم هرچند مردم با گرانی تحمیلی دست پنجه نرم میکنند . هرچند مردم با قانون گزاران سخنی دارند مردم با مجریان قانون سخنی دارند و مردم با دستگاههای نظارتی سخنی دارند . ولی این سخنان کنار گذاشته شده است تا در ۲۲ بهمن ۹۷ با وحدت کلمه به دشمن نشان دهند مردم ایران مشارکت را یکی از شاحص ترین موارد توسعه می شمارند .

مردم ایران زمین در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش منفعل و بی تفاوت نیستند و تاما جریانات دشمنان و تروریستهای اقتاصدی و فرهنگی را رصد میکند .

مردم ایران در ۲۲ بهمن ۹۷ با شعار ما می ائیم

ما می آئیم تا دشمنان را مایوس و ناامید کنند و با این حضور عوامل درونی دشمنان یعنی جریان گروه انحرافی دنبال سوراخ موش خواهند بود

ما میآئیم با پیروی از رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای وحدت بین مردم ومسئولین را به نمایش بگذاریم

ما میآئیم تا توطئه های استکبار جهانی و جریان گروه انحرافی را نقش بر آب کنیم و از مظلومیت دولتمردان خادم دفاع و حمایت کنند

ما میآئیم تا از ارزشها و آرمانهای امام شهدا و شهدای امام صیانت کنیم

ما میآئیم تا دل رهبر را شاد کنیم

ما میآئیم تا پرچم امامت و ولایت بر فراز آسمان بلند کنیم

ما میائیم تا پرچم سه رنگ ایران را به آغوش بکشیم و بگوئیم تا خون در رگ ماست از ولایت و ایران عزیز دفاع خواهیم کرد .