دهه فجر آمد

دهه فجر یادآور دلارمردتنی است که با نظامیان رژیم طاغوت با دست خالی مبارزه کردند تا حاکمیت مردم بر دولت عملی مسجل گردد