درد دل دامداری از شهر یامچی

در ششمین روز دهه فجر ۱۳۹۷ روزی که مراسم افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر یامچی و گاز رسانی به روستای قیراج یامچی بود بعداز مراسم با جوانان این شهر انقلابی مصاحبه کردیم

خدمت آقای اسماعیلوند یک جوان علاقمند به کشور و وطن و علاقمند به صنعت دامداری آشنا شدیم درد دل از انتخابات دور دهم مجلس شروع کردیم . از انتخاب گذشته اش پشیمان بود میگفت نماینده به یک وعده اش عمل نکرده است در مسجد یامچی گفتم تو دروغگو هستید خلاصه گفت من در تلگراموبرای شما آقای میابی خیلی مطالب تند نوشتم مرا حلال کن

خلاصه وارد بحث صنعت دامداری شدیم گفت من یک جوان هستم کشور و میهن خودرا دوست دارم دو سال است برای اخذ مجوز دامداری آواره و سر گردان هستم ادارات پاسخ نمی دهند برای گفتن یک کلمه بلی ویا نه دو سال است در دنیای امروز برو فردا بیا هستم نمیدانم درد دل خودرا به چه کسی بگویم .

وی اشاره به وام ها نمود گفت نماینده قانونی برایم دو میلیون وام نوشت دنبال ان نرفتم چون میخواست با دو میلیون دهان مرا ببندد.

ولی متاسفانه وام ها را مانند شغلها در ادارات به افراد اهلش نداده اند برای نمونه کسی که از کشاورزی سر در نمی آورد کارشناس شده است و کسی که دامداری نمیکند وام دامداری گرفته است برای گرفتن ۱۵ کیلیون وام باید ۳ ضامن بدهیم ولی کسی که ۴۰۰ملیون تومان وام میگیرد با یک سفارش وام حل است

اگر وام ۳۲ درصدی بگیری در یک روز حل است ولی از وامهای کم بهره خبری نیست

حال چه کنیم ؟