افتتاح کارگاه تولید لواشک در روستای جواش از توابع مرند

روز چهار شنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ یکی از جوانان روستای چواش با همت و پشتیبانی و اراده خود در فکر اشتغالزائی شد که این فکر در عرض ششماه با حمایت دولتمردان در شهرستان مرند مورد افتتاح قرار گرفت

مهندس رقمی مالک این تولیدی گفت با توجه به سابقه ای که در این شغل داشتم روزی صحنه ای دیدم که مرا خیلی ناراحت کرد و آن این بود .

روزی در کارخانه ای کار میکردم در این کارخانه خانم و آقا باهم بودیم اکثر خانم ها نیاز شدید به پول کم داشتند در این کارخانه کار میکردند وقتی خانمی خواست از دیگ مواد اضافی را پاک کند شلوارش از آستین پاره بود که بعضی از حاضرین خندیدند واین خانم با گریه سالن کار را ترک کرد ومنهم خیلی ناراخت شدم با خدا عهد کردم باید دراین شغل یک کارخانه کوچک هم شده با توکل به خدا راه اندازی کنم

امروز آنروزی است که خداوند کمکم کرد تا این کارخانه را راه اندازی کنم

رقمی افزود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان آورده ام است و ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده ام در این راستا از فرماندار محترم و جهاد کشاورزی وکلیه ادارات مرتبط بخصوص از ریاست صندوق توسعه شهرستان مرند کمال تشکر را دارم

رقمی افزود در فاز اول برای ۹ نفر اشتغالزائی شده و بعداز توسعه برای ۳۴ نفر دراین کارگاه اشتغالزائی ایجاد خواهد شد

لازم بتوضیح است این کارگاه با حضور دکتر داودد گرشاسبی و مقامات شهرستانی و روستای ادارات و با حضور جمعی کثیری از اهالی روستای جواش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .