گوشه درق احیا میشود

به گوشه درق آبرسانی میشود .

گوشه درق روستائیاست از توابع مرند که از مرکز شهر ۱۸ کیلومتر فاصله دارد و از شهر بناب مرند ۳ کیلومتر فاصله دارد

مهندس صادقیان رئیس آب روستائی شهرستاان مرند با پیگیری کامل مهندس قربانزاده و مهندس حشمت از کارشناسان ارشد اداره کل آب فاضلاب روستائی استان آذربایجانشرقی  جهت بازدید در روستای گوشه درق حضور یافتند و طبق هماهنگی انجام شده توسط مدیر مسئول مهندس گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تماس تلفنی بر قرار کردند  و با توجه به  بازدید انجام گرفته ، انشاالله بزودی گوشه درق  از امتیاز آب شرب بهره مند خواهند شد

مدیریت جوان فردا در این مورد پیگیر امورات آب رسانی به روستای گوشه درق است