رئیس آب فاضلاب روستائی شهر ستان مرند در روستای بابره

بابره روستای سفلی امیدوار کننده است و تا ۲۵ متری خواهیم رفت تا ببینیم که پیش خواهد آمد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

مهندس صادقیان رئیس آب و فاضلاب روستائی شهرستان مرند با همراهی مهندس باقرزاده و مهندس حشمت از کارشناسان ارشد اداره کل آب فاضلاب روستائی استان آذربایجانشرقی جهت بازدید از چگونگی پیشرفت عملیاتی چاه نیمه عمیق روستای بابره سفلی  در این روستا حضور یافتند

این هیات بعداز بازدید به جوان فردا گفتند الحمدالله فعلا در ۱۸ متری ۲/۵ لیتر در ثانیه که ۲۱۶ متر مکعب یعنی ۲۱۶۰۰۰ لیتر آب  استخراج میشود

یکی از کارشناسان استانی گفت انشاالله آب بابره روستای سفلی امیدوار کننده است و تا ۲۵ متری خواهیم رفت تا ببینیم که پیش خواهد آمد .