کندیمز برنامه سی در روستای دیزج حسین بیگ

دیزج حسین بیگ در وعده های انتخاباتی

در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه در ایران اسلامی  پایگاه خبری جوان فردا برنامه کندیمز را از فجر تا فجر با محوریت افتخار به گذشته و امید به آینده  در روستاها اجرا میکند. در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۶ قسمت اول برنامه کندیمز در روستای دیزج حسین بیگ که با مسئولین اجرا شد که مقرر شد روز چهار شنبه ۹۷/۱۲/۱ قسمت دوم برنامه کندیمز در روستای دیزج حسین بیگ اجرا خواهد شد

مهندس سیدنژاد از عملکرد دهیاری و شورای روستاها گفت

جای گفتن است سالن ورزشی روستای دیزج حسین بیگ از سال ۱۳۹۳ همچنان در هواست دیزج حسین بیگ ۵۰۰۰ جمعیت دارد که طبق وعده هائی که حسننژاد گفته بود ایم روستا مانند روستاهای دولت آباد و گلین قیه شهر می شد ولی بعداز گذشت ۴ سال از این وعده ها خبری از این شهر شدن ها نیست .