مخالف دولت نتوانست مخالفت خودرا با لایحه بودجه به کرسی عمل بنشاند

حسننژاد با افزایش حقوق کارمندان و کارگران مخالفت کرد .

به گزارش خبرنگار جوان فردا دکتر محمد حسننژاد نماینده قانونی مجلس که مخالفت دولت است نتوانست مخالفت خود را با لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس به کرسی عمل بنشاند .

 

کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ تقدیمی مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد و و آب پاک بدست مخالفان دولت ریخت .

حسننژاد سال گذشته هم با لایحه بودجه مخالف بود که نتوانست کاری بکند  فقط حرف زدن به او ماند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۸ کل کشور در این کمیسیون خبر داد.

احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در گفت و گو با خبرنگاران از مشخص شدن اسامی موافقان و مخالفان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۸ در این کمیسیون خبر داد.

 حسن‌نژاد مخالف لایحه بودجه : با واقعی کردن قیمت بنزین حقوق‌ها ۳ برابر می‌شود

نماینده قانونی مجلس  در مخالفت با کلیات بودجه سال ۹۸ گفت: با واقعی کردن قیمت بنزین می‌توان حقوق‌ها را تا ۳ برابر افزایش داد.

باید گفت حسننژاد کلماتی را بیان داشت که ئنشان از خوردن بود .

این جملات است که مردم از مسئولین بدبین می کند  وقتی نماینده می گوید اگر نیست هیچکدام نخوریم اگر هست دورهم بخوریم  یا بگوید این بودجه همه اش رانت و فساد و خلاف قانون است  کلماتی است که یاس و نا امیدی را به جامعه تزریق میکند .

حسننژاد درمورد یارانه ها گفت کل یارانه ها رانت سلطان سکه نیست در حالی این نماینده در زمانی که نام سلطان سکه  مطرح شد و توسط دستگاه قضائی محاکمه میشد حسننژاد معتقد بود که رئیس بانک مرکزی باید سلطان سکه می شد

حسننژاد با افزایش حقوق کارگران و کارمندان مخالفت کرد و گفت با این لایحه بودجه هیچ تغییری نخواهد افتاد مانند سالهای گذشته