همایش ملی توسعه شهرستان مرند برگزار میشود

گرشاسبی گفت مرند را باید از سیاست زدگی خارج کنیم این سیاست زدگی از عوامل بازدارنده توسعه است . وقتی از سیاست زدگی خارج شدیم نباید اقتصاد زده باشیم . اگر اقتصاد زده باشیم موجب از دست رفتن اخلاق میشود .

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند جلسه مجمع تعامل توسعه شهرستان مرند به ریاست دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تشکیل شد
گرشاسبی گفت حلقه مفقود شده در این شهرستان عدم اشتراک مردم با مسئولین در امر توسعه است


فرماندار مرند گفت باید از گذشته مرند بگوئیم مرند روزی توسعه یافته است وجود امکارنات در گذشته نشانگر این است که در این شهرستان کار شده بود ولی وضع موجود پسروی را نشان می دهد
در سطح شهرستان مطالبه گری عمومی وجود دارد ولی ارائه راه کار وجود ندارد
گرشاسبی گفت برای تغییر باید حرکت کرد توسعه در بستر آرام مقدور است چالش خوب است ولی چالشی که موجب تنشج شود بی معنی است جدل در این شهرستان وجود دارد تولید آرامش را از حاضرین میخواهم
وی افزود مردم محور بودن قدرت درونی و بیرونی را بالا می برد و حرف اول را می زند باید از داشته هایمان استفاده کنیم این شهر شهر وزراست می توانیم از این پتانسیل استفاده کنیم باید دراین موضوع برنامه ریزی گام به گام داشته باشیم نگاه بی تدبیری از عدم برنامه ریزی است نیروی انسانی مرند مدعی و بی تفاوت شده است
گرشاسبی گفت در دنیای مجازی فقط انتقاد میشود ولی برنامه سازنده ارائه نمی دهند
وی در مورد پتانسیل های موجود در مرند گفت باید با هماهنگی کامل با سرعت تکنولوژی و در حد توان شهرستان برنامه داشته باشیم تکنولوژی متناسب با پتانسیل منطقه باید باشد
هنر نخبه این است که حال موجود را قبول ندارد دومی برنامه ای برای برون رفت از این حال داشته باشد نباید کاری نکنیم تا در آینده بگویند نخبه گان هم نتوانستند کاری بکنند
فرماندار مرند از حاضرین سه در خواست داشت
۱) اراده جمعی برای توسعه
۲) مسئولیت پذیری برای تغییر
۳) حس دلبستگی به مرند
وی گفت اصول ثابت توسعه سه عامل فوق است
گرشاسبی در ضمن صحبتها از تلاش خانم باباپور مدیر موسسه تیراژ که در صنایع دستی فعالیت دارد تقدیر نمود و گفت اگر اراده ما مانند خانم باباپور بود مرند خیلی وقت پیش تغییر می کرد
گرشاسبی در مورد نقش مردم در توسع و تغییر گفت مردم مسیر را نشان می دهد اگر از مردم غافل باشیم مانند آب در هاون موبیدن خواهد بود
وی خب ر از همایس ملی توسعه شهرستان مرند خبر داد و گفت هدف ما و رسالت ما این است که تغییر را ارتقا دهیم.فرماندار مرند هدف از این همایش را ۱) تعاملات جدید ۲) سند توسعه مرند متناسب با فرهنگ شهرستان تدوین شود ۳) اولویتهای فردی و حزبی و محله ای را کنار بگذاریم ۴)کلان نگری و ایجابی باید این نگرش باید مثبت نگاه کنیم .اگر نگرش ما مثبت نباشد نمی توانیم به توسعه دست یابیم
۵) تربیت نسل جوان
گرشاسبی گفت مرند را باید از سیاست زدگی خارج کنیم این سیاست زدگی از عوامل بازدارنده توسعه است . وقتی از سیاست زدگی خارج شدیم نباید اقتصاد زده باشیم . اگر اقتصاد زده باشیم موجب از دست رفتن اخلاق میشود .
۶) معرفی توانمندیهای شهرستان مرند ۷) افق های جدید را در امر اشتغال
گرشاسبی افزود کار تبلیغاتی نداریم
شعار ما و هدف ما از برگزاری همایش ملی توسعه شهرستان مرند عبارت است از :
۱) وحدت همگرائی و دوری از گسستی که وجود دارد
۲) مثبت نگری و نگاه ایجابی
۳) کلان نگری باید نگرش جامعه را تغییر داد رو به تغییر بزرگ
۴) اخلاق گرائی اگر اخلاق نباشد از ماهیت و ذات توسعه دور خواهیم افتاد