مسئول عملگرا تا مسئول پروپاگاندیست

ولی آنچه اجتناب نا پذیر است کشمکش طبقاتی است .اگر به مکتب تیمو کراسی که توسط افلاطون مطرح شد توجه کنیم در کتاب جمهوری خود در مورد حکومت و دولتی بکار برده که بدست اشخاصی اداره میشود که تنها بخاطر شرف و حصول افتخار، کار می کنند نه بر اساس عدالت و قضائیات و اموال و عناوین دیگر .

قسمت اول

نویسنده : رحیم میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی


وقتی با کلمه تفاوت یا مقایسه مواجه میشویم در فکر انسان، افراد کار آمد و توانمند و افراد نا کارآمد و سست عنصر متجلی میشود. و مکاتب مختلف ذهن انسان را اشکال میکند .

در طول دوران انسانیت هر حکومتی بسر کار می آید دم از برنامه های مدون برای خدمت به مردم می زند . از حقوق بین المللی گرفته تا حقوق شهروندی برنامه میدهد . چون انسان اسیر غرایز باطنی خود است و از نعمتهای خداوند سیر نمیشود همیشه رو به ارتقاء می رود ولی این ارتقاء از منظر قابل بررسی است که به مجال دیگر موقوف میشود  ولی در هر مکتب چند نقطه مشترک با دیگر مکاتب سیاسی و حکومتی وجود دارد یکی از اساسی ترین نقطه مشترک مکاتب سیاسی  انصاف و عدالت است .

ولی آنچه اجتناب نا پذیر است کشمکش طبقاتی است  .اگر به مکتب تیمو کراسی  که توسط افلاطون مطرح شد توجه کنیم  در کتاب جمهوری خود در مورد حکومت و دولتی بکار برده که بدست اشخاصی اداره میشود که  تنها بخاطر شرف و حصول افتخار، کار می کنند نه بر اساس عدالت و قضائیات و اموال و عناوین دیگر .

وقتی کسی برای کسب افتخار مسئولیت قبول میکند و عدالت را کنار می زند نمی توان گفت آن جامعه عاری از فاصله طبقاتی است بلکه مرُده ای فاصله طبقاتی است . این فاصله های طبقاتی است که موجب میشود تفکر انقلاب در اذهان عموم ظاهر شود

به نظر می رسد در دوران اواخر قرن بیستم و اوایل قرن ۲۱ با توجه به تکنولوژِ پیشرفته در جهان ۸۰ در صد مسئولین حکومتها بخصوص در جهان کمتر توسعه یافته بسوی پوبلی کیست یا پامفله ترز می روند

بنابر این اصطلاح مزبور از آن به بعد در مواردی بکار میرفت که معادل آنرا در زمان معاصر میتوان پروپاگاندیست یا تبلیغاتچی نامید. در این دوران با وجود تلگرام تمام مسئولین دنبال تبلیغ خود هستند . این آفت بزرگی است که برای تبلیغات باید دست به دروغگوئی و تزویر و ریا بزنند .  این وقت است که مردم از یاد می رود فقط دنبال حفظ حاکمیت خود و مطرح کردن خود می باشند

این موضوع در جمهوری اسلامی در مسئولین و سازمانها دیده میشود متاسفانه تظاهر و تزویر و ریا و دروغگوئی جهت رسیدن به یک مقام رونق فراوانی دارد همه از رهبری  ولایت فقیه مایه می گذارند ولی عمل نمی کنند

افتخار جمهوری اسلامی و پایداری نظانم جمهوری اسلامی وجود ولایت فقیه در راس امور است هرچند برای رسیدن به گنج اسلام با جمهوری اسلامی محقق خواهد شد ولی سخت است .

اگر نظری به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی بگنیم  خواهیم دید در صورت عدم وجود این دو اصل در سن سی الگی انقلاب رو به نابودی بود . از رحمتخدا و وجود ولایت فقیه انقلاب سن تکاملی خود را دید و خواهد ماند .

ولی قانون نوین باید از بطن قرآۀن براورد کرد و احکام لازمه در مورد دروغگویان و تزوری بازان و ریاکارن استنباط کرد تا وقتی یک مسئولی دروغ گفت و سوء استفاده کرد باید مجازات شود

در قرآن و احادیث آمده است دروغ کلید تمام گناهان است ولی در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی  به آن اشاره نشده است . این آفت بزرگی است