گام دوم انقلاب چرا؟

بیانیه گام دوم انقلااب خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله یخود سازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و به فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد .

بعداز راهپیمائی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ دشمنان انقلاب دریافتند صاحب اصلی انقلاب مردم ایران هستند . این حضور مردم دشمنان را مایوس و جریان گوره انحرافی را غافلگیر کرد .

جریان گروه انحرافی مخالفت خود را با تخریب دولت تدبیر و  امید و و با تخریب دستگاه قضا بصورت علنی جهت ایجاد یاس و نا امیدی دست بکار شد

ولی مردم ایران حود محور ولایت آب پاک بدست دشمنان قسم خورده و فرصت طلبان غارتگر و مزدوران ریالی جریان گروه انحرافی ریخت . مردم در ۲۲ بهمن ۹۷ با وحدت کلمه نشان دادند توطئه های دشمنان دیگر اثر نخواهد داشت .

در طول ۴۰ سال گذشته دشمنان انقلاب با حیله های و فتنه های گوناگون در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا دنیا  جشنهای ۲۲ بهمن ۹۷ را نبینند . ولی حضور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن به دشمنان فهماند دیگر دشت از توطئه بردارند .

حضورمردم  حضرتآیت الله العظمی  سیذعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب شاد و دشمنان را مایوس کرد .

رهبر معظم انقلاب مانند پیش بینی های قبلی گام دوم را باحضور جوانان در عرصه  با استفاده از تجربیات پیشکسوتان میداند

قدم گذاشتن به دهه پنجم حیات انقلاب دشمنان را مایوس و دوستداران انقلاب را شاد کرد .

در چنین نقطه ای عطفی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باصدور بیانیه ای گام دوم انقلاب را برای ادامه راه روشن انقلاب ، به تدوین و تبیین دستاوردهای شگرف ۴۰ سال گذشته پرداخته است

در این بیانیه امام خامنه ای توصیه هایی اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند .

بیانیه گام دوم انقلااب خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله یخود سازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و به فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد .

با این بیانیه رهبری،  آوای انقلاب به نسل جدید رسیده تا جوانان کشتی  انقلاب را بدست گیرند.

ولی جوانان باید از تجربیات پیشکسوتان انقلاب استفاده کنند و توطئه های جریان گروه انحرافی را در نظر بگیرند و در دام توطئه های بدخواهان  نیفتند . و از تخریب دولت مردان و مسئولین پرهیز کنند هرچند همه میدانند که هر انسانی که مسئولیت قبول میکند  معصوم نیستند حتماً کم وکاستیهائی خواهند داشت . لذا الگو قردادن بیانیه گام دوم انقلاب دریچه ای امیدواری است . پس ضمن انتقاد منصفانه باید توطئه های فتنه گران را رصد کنیم .

تا بلای سال ۱۳۸۸ بر سرمان نیاید . در فتنه ۸۸ جریان گروه انحرافی پیشکسوتان انقلاب را ازهم جدا کرد . ولی تدبیر رهبر معظم انقلاب و صبوریت پیشکسوتان انقلاب جریان گروه انحرافی عامل فتنه را بعداز گذشت چند سال افشا کرد . روزی در امامزاده به بست نشستند و دستگاه قضائی را تخریب کردند و درز مان مسئولیت  قانون گریزی را انتخاب کردند و موسسات مالی را راه اندازی کردند . و اختلاس گران نجومی را به منصب رساند .

به نظر نویسنده توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین شده است ودر اختیار جامعه قرار گرفته است باید سرلوحه همه مردم و مسئولین و جوانان قرار گیرد .