بانک سپه شعبه مرکزی مرند رکورد زد

بانک سپه شعبه مرکزی شهرستان مرند پرونده بیش از ۱۲۵ نفر از مشتریان دارای معوقه اقساطی را مشمول قانون تبصره ۳۵ کرد

تبصره ۳۵ قانون بخشودگی جرائم تسهیلات وام از بانکها

بانک سپه مرکزی مرند رکورد زد

پایگاه خبری جوان فردا در راستای اجرای صحیح تبصره ۳۵ قانون بخشودگی جرایم ومکمل های جرائم در مورد تسهیلاتی که که وام گیرندگان نتوانستند وام خود را پرداخت نمایند مبتلا به معوقه اقساط و توان پرداخت اصل وام و جرائم را ندارند طبق تبصره ۳۵ بانکها موظفند تسهیلاتکه سقف آنها از صد میلیون تومان پائین است مشمول این تبصره هستند یعنی اصل وام را پرداخت نمایند و بهره و جریمه و مکمل های جریمه بخشوده میشود
دراین مورد اکثر بانکا تن به اجرای قانون نمی دهند پایگاه خبری جوان فردا با پیگیریهای انجام داده موفق شد بانکی را در شهرستان مرند پیدا کند که این قانون را اجرا میکند .
طبق ارزیابی انجام گرفته از مشتریان در طول ۳ ماه این بانک بیش از ۱۲۵ نفر خود را مشمول این قانون کرده است یعنی تقریبا نزدیک به ۴۰۰میلیون تومان از یارانه های این گونه وامها در نفع مشتریان اقدام کرده است یعنی اگر درست محاسبه شود بانک می بایست ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان اخذ می کرد ولی با توجه به گفته چند مشتری این بانک با ابتکار عمل رئیس این شعبه و کارمندان و کارشناس اعتبارات این قانون بدون صدور اجرائیه از سوی دستگاه قضا انجام شده است . یعنی با این ابتکار:
اولا بیش از ۱۲۵ پرونده به آمار دادگستری اضافه نشده است

ثانیاً : مردم از امروز برو فردا بیا  راحت شدند

ثالثا با وصول این مبلغ مدیریت بانک توانسته است به کارگاه های تولیدی تسهیلات پرداخت نماید .

امید است معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این مورد بانک ها را مورد ارزیابی قرار دهند و روسائی که مطیع قانون شده اند مورد تشویق  و تمجید قرار دهند .

 

از رئیس دادگستری  شهرستان مرند و دادستان عمومی و انقلاب  شهرستان مرند  میخواهیم  حتما در این مورد عملکرد بانک ها را مورد ارز یابی قرار دهند چنانچه بانکی این قانون را اجرا کرده باشد حتما مورد تشویق قرار گیرند