اداره راهداری مرند حساسیت موضوع را درک نمی کند

کوه کمری دبیر جلسه ستاد بحران ضمن قرائت مصوبات جلسات قبلی گفت آیا راه بین مزارع غیر شهرستانی واجب است یا پل های مرند ؟؟

 

ستاد بحران شهرستان مرند در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۷ در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست مهندس شیخپور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان مرند تشکیل جلسه داد
کوه کمری دبیر جلسه ستاد بحران ضمن قرائت مصوبات جلسات قبلی گفت آیا راه بین مزارع غیر شهرستانی واجب است یا پل های مرند ؟؟
کوه کمری افزود اداره راهداری حساسیت موضوع را درک نمی کند
وی افزود ویژگیهای خاص مرند در مقایسه با میانه درمورد استقرار اورژانس هوائی بیشتر است ولی اورژانس هوائی در میانه مستقر شده است .
وی درمورد مصوبات گفت مصوبات تکراری از اقدام هیچ خبری نیست .