امام جمعه مر ند: مردم از مسئولین دعای ندبه نمی خواهند فقط با نماز خواندن کار پیش نمی رودمردم کار میخواهند

نعمت زاده گفت سخن از عدالت گفتن آسان است ولی عمل به آن سخت است سخن حق گفتن آسان است ولی عمل کردن به آن دشوار است .

حضرت حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده امام جمعه شهرستان مرند در جلسه شورای اداری گفت


شما مدیران وکارمندان وقت خود را به مردم فروخته اید حال اگر رئیس دادگستری ودادستان در جلسه نیستند علت این است که از چندماه پیش به مردم اخطار یا اخضار داده اند اگر امروز به جلسه بیایند ممکن است ارباب رجوع معطل و نارحت شوند
نعمت زاده افزود ذخیره هر انسان عمل صالح کردن است در ست کار کردن است و کار ماندگار همان عمل درست و خدمنت به مرد است این عمل برای مدیران باقی است
نعمت زاده به توطئه های دشمنان اشاره کرد و گفت دشمنان دیگر از شکست خسته شده اند و بدترین دشمنان انقلاب کارهای جهادی مسئولین نظام جمهوری اسلامی را اعتراف میکنند
وی افزود اگر امروز امیر کبیر زنده نام است بخاطر عملکرد در مدت زمان کوتاه است که عملکرد آن ماندگار است
نعمت زاده گفت سخن از عدالت گفتن آسان است ولی عمل به آن سخت است سخن حق گفتن آسان است ولی عمل کردن به آن دشوار است .
نعمت زاده از کلیه مسئولین خواست یا مسئولیت قبول نکنید یا مانند باکری شهردار باشید یا مانند رجائی و باهنر باشید.
سوء مدیریت خطرناک است به نفس خود غالب آئید و انصاف داشته باشید قبول مسئولین یعنی امانتداری و خودمحوری یعنی بدترین کار است . خود محوری شمشیر دو لبه تیز است که از یک طرف به مردم ظلم میشود واز طرفی شخصیت رئیس را از بین می برد .
مسئولین شاکر باشند که در نظام جمهوری اسلامی دارای مسئولیت هستند
مردم از مسئولین دعای ندبه نمی خواهند فقط با نماز خواندن کار پیش نمی رود
مردم از مسئولین کار کردن وعملگرا بودن را میخواهند باید به موقع تصمیم گرفت و عمل کرد باید به وقتش گریه کرد باید به موعش فکر کرد و تصمیم گرفت

امام جمعه مرند در مورد گام دوم انقلاب گفت وقتی رهبر معظم انقلاب بیانیه را داد تکلیف برای همه تمام است همه مردم  ومسئولین آستین به بالا بزنند وارد میدان عمل شوند و باید به جوانان اعتماد کرد و جوانان باید در قبول مسئولیت نسبت به توان وکارآمدئی خود مسئولیت قبول کنند و مسئولین به جوانان میدان دهند .