استاد رحیمی : تهدید ها را باید فهمید /تهدید داخلی خطرناک است/ تهدید ذهنی را باید جدی بگیریم

استارحیمی در مورد برجام گفت برجام یک حرکت ملی با دستور رهبری انجام گرفته است بعضی افراد مانند ترامپ درمورد برجام سخن می گویند . برجام را حاکمیت تشخیص داده است اگر نبود برجام دنیا بد عهدی امریکا را از کجا میدانستند امروز به امریکا اعتماد کردن زیر سوال رفته است .

استاد رحیمی مدیر کل سیاسی و انتخاباتی استانداری آذربایجانشرقی  در جلسه شورای اداری شهرستان مرند حضور یافت و در این جلسه گفت

ترامپ های ااخلی بدتر از ترامپ خارجی است


تهدید را  باید فهمید دونوع تهدید در حال حاضر ایران اسلامی را تهدید میکند که اولی تهدید ذهنی و تهدید عینی .
وی در بیان تهدید عینی گفت تجاوز و شروع جنگ گرم تهدید عینی است . صدام با فرمان آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی به ایران حمله کرد. مردم و مسئولین دشمن را در میدان جنگ می شناختند و هیچ ترسی از دشمن نداشتیم . در این جنگ خبری از جنگ ذهنی نبود همه به ارزشها پایبند بودن و حمایت از جنگ غافل نبودند . دنیای مجازی آن زمان نبود شهر نشینی چنین نبود چنین مصرفی نبودیم
ولی امروز تهدید ذهنی دشمن جدی است تهدید ذهنی یک مشکل خطرناک است که دشمن در این فکر است با تهدید ذهنی مردم را به یک موضوع سوق دهند که مردم بگویند باخته ایم .! نکند فروپاشی است
یک امر حیاتی این است که در مقابل تهدید دشمن بخصوص تهدید ذهنی وحدت داشته باشیم به مسئولین اعتماد داشته باشیم از مسئولین حمایت کنیم . دشمن در ایجاد یاس وناامیدی در جامعه برنامه دارد .باید هوشیار باشیم نباید توطئه های دشمنان را قبول کنیم ومردم را پریشان نمائیم .
استاد رحمیی افزود علاوه بر تهدیدات ذهنی و عینی تهدید داخلی و خارجی مطرح است
تهدید خارجی مشخص است دشمن نمی تواند با ایران اسلامی مجدداً جنگ را شورع کند شکست ورشو نشان از این امر است در ورشو جلسه گذاشتند تا برنامه داشته باشند چگونه به ایران حمله کنند . ولی امریکا آنرا قبول نکرد چون توان جنگیدن با ایران را ندارد و اگر امریکا زیرک باشد خودرا از جنگ عراق و سوریه ویمن و افغانستان نجات میدهد . پس ما از تهدید خارجی نگرانی نداریم
استاد رحیمی افزود تهدید داخلی خطرناک ونگران کننده است باید ترسید ما ایجاد کرده ایم یعنی دولت مردان دستگاه قضائی و مجلس و روحانیت ومدیران .ما باید بگوئیم پرونده های قضائی را و طلاق و آُِبهای اجتماعی را امریکا کرده است امریکا نکرده است ممکن است تاثیر داشته باشد ولی غضنفرهای داخلی نمی گذارند . ولی امام ره قطعنامه ۵۹۸ را قبول کرد غضنفرها چه نکردند . در حذف یارانه ها چه نگفتند در برجام چه کارهائی نکردند
استادرحیمی در مورد برجام گفت برجام یک حرکت بزرگی است امریکا شرارت میکند اما در داخل کشور ترامپ های داخلی داغ تر از ترامپ های خارجی بدترند هم ترامپ های داخلی وخارجی در فکر برهم زدن اعتماد مردم به مسئولین است .چپ وراست فرزندان این نظامند با علم ومنطق باید حرکت کرد و وحدت را حفظ کرد اگر مشکل اقتصادی و تورم است در کدام کشورها این چنین نیست . ما باید نمی توانیم را کنار بگذاریم ما میتوانیم را جایگزین آن کنیم چون لیاقت آنرا داریم
وی گفت کشورهایی هستند که بحران داخلی دارند ولی خارجی ندارند وبعضی ها بحران خارجی دارند داخلی ندارند باید بحرانها را پشت سر گذاشت و عبور کرد مسئولین باید با تعهد محور اقتصاد مقاومتی دست بکار شوند .
استاد رحیمی آفت بزرگ را اعتماد زدائی دانست و گفت اشرافی گری در زمان جنگ اشرافیگری نداشتیم . پس باید در اعتماد زدائی برنامه داشته باشیم اعتمادزدائی یعنی سست کردن پایه های نظام است شرایط فعلی دشوار است از طرفی تهدید خارجی و تز سوی دیگر تهدید داخلی که خود ایجاد کرده ایم . در دنیای مجازی هر لحظه یک شایعه می فرستند
این نظام با اعتماد مردم به امام و رهبری و ارکان سه قوه و قانون اساسی بنا شده است
ما مسئولین وظیفه خودرا انجام نمی دهیم ولی به پای نظام مینویسیم
دشمن در فکر جنگ نرم در داخل کشور است تهدید را باید جدی بگیریم .اگر اخلاق واعتماد و وفاق ملی نابود شود سرمایه بین مردم از بین می رود . باید در فکر فرهنگ سازی باشیم . خود را آرمانهای انقلاب همراه کنیم اگر روزی مردم از ما جدا شود دیگر خبری از اصولگرا و اصلاح طلب و غبره نخواهد بود .

وی مجدداً در مورد برجام گفت برجام یک حرکت ملی با دستور رهبری انجام گرفته است بعضی افراد مانند ترامپ درمورد برجام سخن می گویند . برجام را حاکمیت تشخیص داده است اگر نبود برجام دنیا بد عهدی امریکا را از کجا میدانستند امروز به امریکا اعتماد کردن زیر سوال رفته است .