عیدیانه هم نسیه شد‼️

خدایا شکر
شورای شهر مرند هم میخواهد دست بکار شود.

عیدیانه هم نسیه شد‼️

خدایا شکر
شورای شهر مرند هم میخواهد دست بکار شود.

عیدیانه دیرهنگام شورای شهر مرند

بعد از مدتها شورای شهر مرند به فکر ساماندهی ورودی مرند شد

دکتر گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند در چندین جلسه در مورد ورودی مرند گفت معنی ورودی مرند یعنی به مرند نیائید ‼️
در جلسه ای ساماندهی ورودی مرند مصوب شد .
حال بعد از اینکه پایگاه خبری #جوان_فردا و دیگر فعالین رسانه ای دست به قلم شدند و اداره راهداری و اداره مسکن و شهرسازی را به انتقاد گرفتند . تا اینکه شهردار مرند هزینه این ساماندهی را تقبل کرد .
ولی از عملیاتی شدن آن خبری نشد .
اخیرا شنیده شد که شورای شهر مرند سرش از کارهای غیر ضروری مانند خیابان ۳۵ آرام شده تا در شب عید در فکر ساماندهی ورودی مرند بیفتند

البته #جوان_فردا این حرکت را به فال نیک میگیرد و آنرا #عیدیانه_نسیه تعبیر می کند.

و به درگاه خدا شکر میکند که شورای شهر مرند هم می خواهد در دو سال باقی مانده از مدت قانونی شان دست بکار شوند .

در این قسمت #جوان_فردا از شهردار مرند می خواهد

اولا در مورد کلیه پرداختی به اعضای شورای شهر مرند شفاف سازی کند
ثانیا هزینه های مسافرتی قانونی و یا غیر قانونی یا هزینه های واجب و یا غیر واجب را بعنوان عیدیانه نقد به کارگران و کارکنان شهرداری که به حقوقشان در شب عید نرسیده اند تقدیم دارد
با کانال خبری #جوان_فردا همراه باشید

t.me/jjavanefarda