مبارزه با گرانفروشی و اتحکار و کم فروشی در شهرستان مرند شدت گرفت

دادستان مرند گفت ستاد تنظیم بازار با هیچکس شوخی ندارد جریمه های سنگین در انتظار متخلفین و گرانفروشان است

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
عملیات اجرائی ستاد مبارزه با گرانفروشی و احتکار در شهرستان مرند شدت گرفت

جلسه ستاد مبارزه با گرانفروشی و احتکار و کم فروشی در شهرستان مرند به ریاست دادستان شهرستان مرند در دفتر کار دادستان تشکیل جلسه داد
حاج آقا علیپور دادستان مرند در این جلسه گفت

خروجی این جلسه باید ملموس مردم باشد از امروز اکیپ های بازرسی مبارزه با گرانفروشی و احتکار و کم فروشی از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ ساعت در سطح شهر ستان خواهند بود

 

دادستان افزود

فرماندارو رئیس دادگستری و دادستان و قضات و تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی سپاه شهرستان مرند با وحدت کلمه و متحدالقول پا به میدان مبارزه با گرانفروشی و احتکار در شهرستان مرند گذاشته اند

 

#کارت_قرمز دادستان مرند به گرانفروشان و محتکرین

علیپور دادستان مرند به همه سودجویان و فرصت طلبان #کارت_قرمز نشان داد و گفت دیگر گرانفروشان و محتکرین امنیت نخواهند داشت . مردم و اصناف در امنیت کامل به خرید فروش خود ادامه دهند
علیپور افزود همه روزه اکیپ های بازرسی از ساعت ۷صبح تا ۲۳ شب در خدمت مردم و اصناف خواهند بود
وی گفت اصناف بیش از پیش انصاف را رعایت کنند تا فرصت طلبان سودجو از این فرصت سواستفاده نکنند

دادستان مرند گفت ستاد تنظیم بازار با هیچکس شوخی ندارد جریمه های سنگین در انتظار متخلفین و گرانفروشان است

روز پنجشنبه سه اکیپ بازرسی در معیت قضات و قاضی تعزیرات و خبرنگاران از مغازه های کسبه داران بازدید کردند

#دادستان مرند گفت مردم میدانند و باید اطلاع رسانی شود دستگاه قضائی و دستگاه اجرائی خدمتگزار مردمند و قطعا با ورود به موضوع گرانفروشی و احتکار در شهرستان مرند فضا برای فرصت طلبان و گرانفروشان و محتکرین تنگ خواهد شد
علیپور از مردم خواست قطعا شهروندان عزیز در امر مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و احتکار مسئولین را تنها نخواهند گذاشت وهرگونه تخلف را به شناره ۱۲۴ اطلاع دهند

#دادستان مرند از اصناف و کسبه داران خواست اخلاق منصفی خود را بیش از پیش رعایت کنند .

DSC_0114