دکتر کاظمی : نباید آموزش در ردیف ۱۴ قرار گیرد

الحمدالله آموزش و پرورش با توجه به کمبود  امکانات مالی ولی حرکات خوبی در امر فرهنگ انجام داده است ولی در مقابل توطئه های دشمن چشمگیر نیست . دشمن با شروع جنگ نرم می خواهد نسل جوان را از حکومت دینی دور کند استکبار از انقلاب اسلامی و حکومت دینی سیلی محکمی خورده است و باین سادگی از دشمنی با مردم ایران دست بردار نخواهد بود .پس باید برنامه ریزان کلان کشور در این مورد دقت کامل داشته باشند و از نظر مالی نباید امر فرهنگ و آموزش در ردیف ۱۴ باشد 

دکترکاظمی معاون مدیر کل و ردیس آموزش و پرورش شهرستان مرند در یک نشستس با مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا گفت زیر بنای استقلال هر جامعه فرهنگ آن جامعه است اولین قدم یا پی ریزی این رکن اصلی خانواده و قدم دوم در واحدهای آموزشی بر داشته میشود
کاظمی افزود حاکمیت در جمهوری اسلامی نباید آموزش را در رده ۱۴ قرار دهد بی اعتنائی به آموزش خسارتی سنگینی به جامعه و حاکمیت وارد می کند اگر امروز آموزش در ردیف ۱۴ قرار می گیرد یک چراغ قرمزی است که همیشه روشن است

کاظمی به دغدغه فکری و فرهنگی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت رهبر معظم از مدتها پیش موضوع فرهنگ را تذکر داده اند ولی مسئولین این امر را جدی نگرفته اند .

الحمدالله آموزش و پرورش با توجه به کمبود  امکانات مالی ولی حرکات خوبی در امر فرهنگ انجام داده است ولی در مقابل توطئه های دشمن چشمگیر نیست . دشمن با شروع جنگ نرم می خواهد نسل جوان را از حکومت دینی دور کند استکبار از انقلاب اسلامی و حکومت دینی سیلی محکمی خورده است و باین سادگی از دشمنی با مردم ایران دست بردار نخواهد بود .پس باید برنامه ریزان کلان کشور در این مورد دقت کامل داشته باشند و از نظر مالی نباید امر فرهنگ و آموزش در ردیف ۱۴ باشد 

کاظمی در مورد آمار کادر آموزش و پرورش گفت بیش از ۸۰۰۰ کادر اغم از باز نشستع و شاغل داریم که ۴۰۰۰ شاغل اند و بیش از ۴۰۰۰ بازنشسته داریم .  وی گفت ما از پتانسیل های بازنشسته استفاده نمی کنیم و سالی یک بار هم جمع نمی کنیم . اگر برنامه ای داشته باشیم امر مبارزه با تهاجم فرهنگی را باین بازنشستگان نسل انقلاب بدهیم . دشمن را در قدم اول شکست می دهند 

کاظمی در مورد فروش فضاهاس آموزشی گفت از زمانی که در آموزش و پرورش مسئولیت قبول نموده ام مخالف فروش فضاهای آموزشی هستم و در دوران مدیرات خود یک متر را نگذاشته ام بفروشند

کاظمی معتقد است باید برای آموزش و پرورش در فکر منابع در آمد پایدار بود برای نمونه در جلفا ما اینکار را کردیم و الان این درآمدها مستقیم به خزانه واریز و بعد اگر مسئولین پیگیری کنند جهت هزینه به اداره عودت می دهند

کاظمی یادی از معلمین در روستاهای مرند کرد و گفت فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان تهران در روستای زرغان تدریس می کند ولی از دانش آموزان سوالاتی پرسیدم واقعا به آینده آموزش و پرورش امیدوار شدم دانش آموزان در سطح بالائی با وجود معلمین این چنینی تربیت میشوند . در روستای زنجیره هم شاهد حضور معلمین تحصیل کرده از دانشگاه فرهنگیان تهران هستیم

کاظمی در مورد ستاد استقبال از میهمانان نوروزی گفت ۱۴ مدرسه و واحد آموزشی ذفاهی و خدمات گروه الف و گروه ب جهت استقبال از میهمانان نوروزی  آماده هستند

برای نمونه مدرسه فرزانگان دارای امکانات کامل اعم اینترنتی و گرمایشی و سرمایشی مجهز است .