#بازدید اکبری رئیس شورای بخش مرکزی از روستاهای منطقه هرزندات/ مدرسه

#اکبری رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان مرند در بازدید خود از روستاهای منطقه هرزندات به پروژه مدرسه روستای بابره سفلی رفت و از روند کار و پیشرفت کار بازدید کرد اکبری گفت باید در مورد این مدرسه از خیرین مدرسه ساز تشکر است وی افزود این مدرسه توسط خیربن مدرسه ساز استان احداث میشود اکبری […]

#اکبری رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان مرند در بازدید خود از روستاهای منطقه هرزندات به پروژه مدرسه روستای بابره سفلی رفت و از روند کار و پیشرفت کار بازدید کرد
اکبری گفت باید در مورد این مدرسه از خیرین مدرسه ساز تشکر است وی افزود این مدرسه توسط خیربن مدرسه ساز استان احداث میشود
اکبری از پیگیریهای دکتر #گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تشکر کرد

 

#بازدید اکبری رئیس شورای بخش مرکزی از روستاهای منطقه هرزندات

#اکبری در این بازدید با شورا و دهیار روستای بابره سفلی دیدار و مشکلات روستا را بررسی و از روند چگونگی توسعه رروستا گزارش خواست .
اکبری از مسئولین خواست در مورد راه اندازی پست بانکی روستا بابره سفلی نظر مثبت شتن را بیشتر کنند
مردم در این روستا در مورد پرداخت قبوض و دیگر عملکرد بانکی در مضیقه می باشند
مشروح خبر در #جوان_فردا

t.me/jjavanefarda