نقش دانشگاه در رونق تولید

با هماهنگی مسؤلین شهرستان مرند همایش و نمایشگاه با حضورتولید کنندگان و دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی ناحیه مرند بر گزار خواهد شد.
صادقی افزود
در پی نام گذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان ” رونق تولید ”
دانشگاه‌هادردنیای امروزبه عنوان موتورهای رشداقتصادجوامع شناخته می‌شوندوباتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان درشرایط جنگ اقتصادی،دانشگاه‌های کشور می‌توانندباانجام کارتحقیقاتی و پژوهشی درتولیدمحصولات ایرانی و همچنین ارتقاء سطح کیفیت کالاها نقش موثری داشته باشند.
صادقی افزود:
دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشدودکتری سرمایه اصلی دانشگاه‌ها به شمار می‌روندو باید تلاش کرد تارساله‌های دانشجویان این مقاطع تحصیلی به سمت حل مسائل ومعضلات کشورهدایت شوند و پچالش‌های جامعه رابهترین راه توجه دانشگاه‌ها به مشکلات کشوراست برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و رونق تولید با برنامه‌ریزی به کمک تولید کنندگان شتافت.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند همایش و نمایشگاه نقش دانشگاه در رونق تولید در شهرستان مرند برگزار میشود


دکتر حسین صادقی رئیس دانشگاه ناحیه مرند خبر از برگزاری همایش و نمایشگاه نقش دانشگاه در رونق تولید در شهرستان مرند خبر داد و گفت

  با هماهنگی مسؤلین شهرستان مرند همایش و نمایشگاه با حضورتولید کنندگان و دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی ناحیه مرند بر گزار خواهد شد.
صادقی افزود
در پی نام گذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان ” رونق تولید ”
دانشگاه‌هادردنیای امروزبه عنوان موتورهای رشداقتصادجوامع شناخته می‌شوندوباتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان درشرایط جنگ اقتصادی،دانشگاه‌های کشور می‌توانندباانجام کارتحقیقاتی و پژوهشی درتولیدمحصولات ایرانی و همچنین ارتقاء سطح کیفیت کالاها نقش موثری داشته باشند.
صادقی افزود:
دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشدودکتری سرمایه اصلی دانشگاه‌ها به شمار می‌روندو باید تلاش کرد تارساله‌های دانشجویان این مقاطع تحصیلی به سمت حل مسائل ومعضلات کشورهدایت شوند و پچالش‌های جامعه رابهترین راه توجه دانشگاه‌ها به مشکلات کشوراست برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و رونق تولید با برنامه‌ریزی به کمک تولید کنندگان شتافت.

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?
@jjavanefarda