در زمان جاری شدن سیل نمایندگان مجلس کجا بودند ؟

زمانی که هموطنان در سیل غوطه ور بودند و جان میدادند از تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس خبری نبود تعجب نکنید گلایه حضرت آقا کاملا بجا بود این نماینده گان یکی در فکر خرید آهن و یا در اسب سواری یا در فضا اصلا تعجب ندارد فکر نکنبد در ایران هستند اگر در ایران بودند […]

زمانی که هموطنان در سیل غوطه ور بودند و جان میدادند از تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس خبری نبود


تعجب نکنید گلایه حضرت آقا کاملا بجا بود

این نماینده گان یکی در فکر خرید آهن و یا در اسب سواری یا در فضا

اصلا تعجب ندارد فکر نکنبد در ایران هستند اگر در ایران بودند جلسه اضطراری تشکیل می دادند ولی نبودند بهتر بود .

اگر بودند قطعا به متکلم بودن پسنده می کردند . ضعیف ترین مجلس بعداز انقلاب اسلامی دور دهم مجلس است .

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید ?

?
t.me/jjavanefarda