نامه یکی از مرندیان مقیم تبریز به شورای شهرمرند

نمیخواهم به انتخابات سه دوره گذشته مجلس در مرند اشاره کنم که با نام این انجمن چه بلائی بر سر انتخابات مرند آورداند .
در آخر میخواهم به رای دهنده گان خود در مرند و به صاحب نظران در مرند ارزش قائل شوید و برای یاری تان از انها کمک کنید .

نامه یکی از مرندیان مقیم تبریز به شورای شهرمرند
بنام خدا
اعضای محترم شورای شهرمرند
باسلام
ضمن اینکه شما عزیزان را در جمع مرندیان دیدم خوشحال شدم ولی با این دیدن شما عزیزان خوشحال شدم ولی با دیدن شما برادران چند پرسش در خود ایجادشد .
هرچه فکرکردم نتوانستم پاسخ پرسشهای عقلم را بیابم .ولی متاسفانه موفق نشدم که انشاالله اعضای محترم شورا ختماً با جوابهای خود بنده حقیر را راهنمائی نمایند .
ولی آقایان محترم شورا
تا این مدت دلسوزی بزرگان که در جمع مرندیان مقیم تبریز هستند برای مرند یان قابل کتمان نیست ولی این دلسوزی در زبان بود و است .
میدانید فقط مشکل را گفتن مشکل را حل نمیکند بعضی موارد وجود دارد دانستن آن جای عیب نیست
در انجمن مرندیان مقیم تبریز مشکلاتی وجود دارد اعم از خودمحوری بعضی ها و انتخابات درونی خودی ودیگر موارد و بی اعتنائی به بزرگان و صاحب نظران .دراین جمع فقط از بزرگان بهره حضوری برده اند .متکلمین حاضر در این جمع خودمحورند. متکلف نیستند و در سخن گفتن ماهر هستند .اینگونه رفتار این جمع را با مشکل روبرو کرده است .
ولی میخواهم برایتان بگویم تا به امروز از این انجمن چه گلی به سر مرند زده اند ؟ ولی باید قبول کنیم شخصیتهای بزرگی از مرنیدان در تبریز و تهران وجود دارند که به انجمن سر نمی زنند و معتقد باین امر نیستند. واز چنین رفتار اینگونه افراد عزلت نشینی را انتخاب کرده اند .
ولی اعضای محترم شورا
من وامثال من در تبریز و تهران بشما رای نداده ایم ولی ساکنین در مرند به شما رای داده اندو دارای فکر و برنامه برای حل مشکلات دارند بزرگواران ساکن در مرند را برای مشورت دعوت کنید واز آنها کمک بگیرید . .
ما ساکنین در تبریز یا در تهران مشکلات را از دنیای مجازی میبینیم ولی ساکنین در مرند آن مشکلات را از نزدیک لمس میکنند .
اگر ما مرندیان ساکن در تبریز و تهران خیلی دلسوز به مرند هستیم با آماده کردن طرح و یا برنامه خود برای حل مشکل درمرند داریم به شورا بیاییم ودرآنجا طرح خود را ارائه دهیم . آیا تا این لحظه این امر انجام شده است ؟ البته خیر .
نمیخواهم به انتخابات سه دوره گذشته مجلس در مرند اشاره کنم که از این انجمن چه بلائی بر سر انتخابات مرند آورداند .
در آخر میخواهم به رای دهنده گان خود در مرند و به صاحب نظران در مرند ارزش قائل شوید و برای یاری تان از انها کمک کنید .