ارتش آمریکا تروریست است

امریکا با تروریست خواندن سپاه امنیت خود را درجهان به خطر انداخته می اندازد . چون سپاه یک نیروی جهان اسلام است نه فقط برای ایران . آنچه در سوریه دیده شد حضور افغانیهای و پاکستان و و سرویه وعراق و یمن همه نشان از ارتش جهان اسلام بنام سپاه اسلام است

ارتش آمریکا تروریست است

با توجه به جو متشنج خاورمیانه حضور ارتش آمریکا در کشورهای افغانستان و عراق و سوریه و دیگر کشورها نشان از تروریست بودن آنهاست .
دفاع مشروع ایران اسلامی تحت عنوان مستشار در سوریه و عراق ویا کمک به جبهه مقاومت و خزب الله یک دفاع مشروع است چون سوریه و عرلق و جبهه مقاومت و حزب الله و یمن از بدنه اسلام هستتد .
دفاع از اسلام یک تکلیف قرآنی است .
ولی حضور ارتش امریکا به مدت طولانی در این کشورها معنی خاص خود را دارد
به یقین می دانیم بعد از خروج ارتش امریکا از هر کشوری گروههای تروریستی مانند داعش فرزند ناخلف خود را جانشبن خود قرار می دهد داعش چه کارهائی نکرد از سر بریدن جوانان بنام حکم اسلام تا جهاد نکاحی با دختران معصوم ویا ازبین بردن اماکن تاریخی و غارت کردن اماکن تاریخی و متبرکه .
تمام این جنایات توسط ارتش تروریست آمریکاست .
پی نتیجه می گیریم بزرگترین تروریست جهان ارتش امریکاست البته این تروریستها با پول بعضی کشورهای عربی خائن به اسلام تامین میشود .
عربستان با هماهنگی کامل با امریکا و اسرائیل داعشی ها را که تربیت یافته ارتش امریکا و اسرائیل هستند روانه سوریه و عراق کردند و در ادامه برنامه های تروریستی خود ایران اسلامی و لبنان و یمن وترکیه را هدف قرار داده اند.
بر هر مسلمانی واجب و تکلیف است با ارتش امریکا که تروریست هستند بجنگند تا کشورهای جهان بخصوص کشورهای اسلامی در امنیت باشند

سپاه ایران بعنوان یک نهاد مردمی نظامی مورد حمایت مردم ایران زمین و مردم مسلمان جهان است . اگر نبود سپاه انقلاب اسلامی سوریه و عراق و یمن و دیگر کشورهای مسلمان مظلوم درکمند ارتش تروریستی استعمار امریکا نابود شده بودند . سپاه یکی از اساسی ترین ارکان

جهان اسلام است

امریکا با تروریست خواندن سپاه امنیت خود را درجهان به خطر انداخته می اندازد . چون سپاه یک نیروی جهان اسلام است نه فقط برای ایران . آنچه در سوریه دیده شد حضور افغانیهای و پاکستان و و سرویه وعراق و یمن همه نشان از ارتش جهان اسلام بنام سپاه اسلام است

ترامپ به دستور نتانیوهو میخواهد با تروریست خواندن سپاه انقلاب اسلامی نوعی بیان کند که ارتش ایران برای او خطری نیست این یک ترفند سیاسی است تا ایجاد اختلاف کند . ولی آنچه از طرفدار ۴۰ ساله امریکا بدست می آید برای امریکا هیچ چیز بجز ماندن اسرائیل مهم نیست .

اگر امریکا درست میگوید چرا کمک های مردمی کشورهای جهان را برای سیل زدگان جلوگیری می کند ؟بگوید به هلال احمر یا به ارتش میدهم . این عناد امریکا همیشگی است چون از مردم ایران دوسیلی بزرگ خورده است یکی در زمان اول انقلاب با پیروزی انقلاب دو می در زمان برجام . آنچه رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که هیچ اعتمادی به امریکا نیست ولی نرمش قهرمانانه رهبر ومعظم در مورد مذاکره برای رسوائی امریکا بود تا دست پلید امریکا در جهان مشخص شود . هرچند در زمان مذاکرات برجام در داخل ایران همصدا با مخالفین برجام در امریکا مخالف بودند وقتی امریکا از برجام خارج شد این مخالفین به موافق برجام برگشتند .پس امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند چون مردم وایران با ارتش و سپاه همدل و همزابان هستند و برای استقلال کشور از خون خود خواهند گذشت .

تحلیل خود را به #جوان_فردا ارسال کنید

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?

t.me/jjavanefarda