تغییر نگرش در مرند عامل وحدت و توسعه

چرا مرند در پسروی پیشرفت می کند؟

[ Photo ]

تغییر نگرش در مرند عامل وحدت و توسعه

نویسنده :#ر_میابی
اگر پاسخ سوالات زیر را بدهیم قدمی در راستای توسعه مرند خواهیم بر داشت
۱ ) چه کسانی در تخریب مرندیان دست دارند⁉️

۲ )چه کسانی در تخریب مسئولین کشوری و استانی و شهرستانی مرندی الاصل نقش دارند ⁉️

۳ ) چرا در مدت سه دوره مجلس از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ سال انتخابات ،مرند در #پسروی حرکت می کند⁉️

۴ ) چرا کارخانجات فعال در شهرستان مرند از سال ۱۳۸۷تا به امروز دچار رکود و تعطیلی شده است ⁉️

۵ )چه کسانی در ایجاد اختلاف و بد بینی بین مردم مرند دست دارد⁉️
۶ ) …
ووووو

پاسخ های خود را بشماره ۰۹۱۴۸۰۲۹۱۹۹ در تلگرام ارسال نمائید

#جوان_فردا
#چشم_بیدار
#زبان_گویای
#مردم_مسئولین

با #جوان_فردا همراه باشید
?
t.me/jjavanefarda