ما همه پاسداریم / به روایت تصویر درمرند

مردم و مسئولین در شهرستان مرند با لباس سبز سپاه دوش بدوش هم با شعار مرگ بر آمریکا از سپاه پاسداران حمایت کردند

همه پاسداریم

مردم و مسئولین در شهرستان مرند با لباس سبز سپاه دوش بدوش هم با شعار مرگ بر آمریکا از سپاه پاسداران حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند مردم انقلابی و متدین مرند بعداز اقامه نماز جمعه در راهپمائی حمایت از سپاه شرکت کردند مردم مرند با شعارهای مرگ بر امریکا  از سپاه پاسدراران حمایت کردند  . یکی از شرکت کنندگان به جوان فردا گفت امریکا میخواهد با شیطنت های مدرن بر شیطان بزرگ بودنش مهر تایید بزند خود امریکا تروریست است نام خودرا به مردم ایران می گذارد . مرگ بر امریکا .

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?

t.me/jjavanefarda