اسخدام در منطقه آزاد ارس با ضوابط یا با روابط/چرا جوانان از استخدام پارتی سخن می گویند

جوان فردا برای اینکه بداند این شنیده ها درست است یا نه می خواهد منطقه آزاد ارس سر بزند تا صحت و سقم این موضوع را به سمع کاربران محترم برساندذ . درستی خبر و انتشار ان در جامعه به جامعه امیدواری می دهد . چرا جوانان از استخدام پراتی سخن می گویند ؟

طبق  شنیده ها استخدام در مناطق آزاد با سفارشی انجام میشود ضوابطی در کار نیست

جوان فردا برای اینکه بداند این شنیده ها درست است یا نه می خواهد منطقه آزاد ارس سر بزند تا صحت و سقم این موضوع را به سمع کاربران محترم برساندذ . درستی خبر   و انتشار ان در جامعه به جامعه امیدواری می دهد . چرا جوانان از استخدام پراتی سخن می گویند ؟

اگر مدیریت منطقه آزاد جهت پاسخ دادن به سوال جوانان همکاری کند قطعاً رفع این شبهه موجب ترویج نشاط و امید به جامعه خواهد بود

چه کسانی در منطقه آزاد ارس تازه استخدام شده اند فرق ندارد خرید خدمت یا قرار دادی یا پیمانی یا آزمایشی یا رسمی .

ممکن است این شنیده ها در ست نباشد و در راستای تخریب مدیران باشد پس بهتراست مدیریت منطقه آزاد ارس  برای رفع شبهه همکاری لازم را با مدیریت پایگاه خبریس جوان فردا به عمل آورد