درک دیر فهم قدرت سپاه توسط دشمنان/من انقلابی بسیجیم

درک دیر فهم دشمن از قدرت مردمی سپاه آنهم بعد از شکست در جنگ تحمیلی و ترور بزرگان و پیشکسوتان انقلاب وتهاجم فرهنگی ودر جنگ داعش امریکا را بدست نتانیاهو با پول عربستان به پرتگاهی کشانده است که ابهت استکبار دروغین جهانی بدست سپاهیان اسلام یعنی ارنش و سپاه بعنوان بازوان پرقدرت نظام جمهوری اسلامی ایران شکسته خواهد شد

من انقلابی بسیجیم

درک دیر فهم قدرت سپاه توسط دشمنان

نویسنده : #ر_میابی

ترامپ و نتانیاهو قدرت مردمی سپاه را دیر درک کرده اند و از روزی که درک کردند دیوانه شدند.
البته قسمتی از زیر ساخت تحریم کردن سپاه و تروریست خواندن سپاه توسط امریکا به داخل ایران و سخن گفتن نسنجیده بعضی مقامات بخصوص بعضی از نمایندگان مجلس در محافل اجتماعی بر می گردد.
اگر امروز نمایندگان مجلس لباس سپاه به تن می کند اول باید باطن خود را با ظاهر خود یکی کند .
شکستن یک ساختار هرچند اشتباهی در یک ارگان و نهاد انقلابی باشد نقطه ضعفی است که دشمن امروز از آن بعنوان چماق سیاه بر سر سپاه استفاده می کند .
وقتی نماینده ای خود را نیروی ارزشی می نامد ولی معتقد به آرمان نظام نیست
و جریان گروه انحرافی سخنان اینگونه نمایندگان را در تلگرام و و کانال های معاند نظام انتشار میدهند و اینگونه انتشار سخنان این نماینده گان به خوشحالی این نماینده می چسبد باید فرهنگ انتخاباتی خود را اصلاح کنیم .
ولی درک دیر فهم دشمن در مورد قدرت مردمی سپاه نشان از نبود درک سیاسی و نظامی امریکاست .

درک دیر فهم دشمن از قدرت مردمی سپاه آنهم بعد از شکست در جنگ تحمیلی و ترور بزرگان و پیشکسوتان انقلاب وتهاجم فرهنگی ودر جنگ داعش امریکا را بدست نتانیاهو با پول عربستان به پرتگاهی کشانده است که ابهت استکبار دروغین جهانی بدست سپاهیان اسلام یعنی ارنش و سپاه بعنوان بازوان پرقدرت نظام جمهوری اسلامی ایران شکسته خواهد شد

تحلیل های خود را به #جوان_فردا ارسال کنید

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?
t.me/jjavanefarda