#پروژه_جواهر در مرند جان گرفت

۱۸ماه زحمت اعضای شورای شهر بالاخره جواب داد .
ولی آنچه نباید ازیاد برد تئوریسین هیات رئیسه شورا، سخت در اشتباه است .که شورای شهرستان هم به این درد گرفتار است

#پروژه_جواهر در مرند جان گرفت

پروژه جواهر با حمایتهای امام جمعه مرند و فرماندار مرند با تلاشهای شبانه روزی اعضای شورای شهر و شهردار مرندو گذشت مشارکت کننده پروژه جواهر در طول ۱۸ماه با تصمیم ۷ عضو شورای جان گرفت تا مرند از دست کاردزدان مزدور ریالی انتخاباتی نجات یابد
لازم به توضبح است ضمن اینکه به شورا بخصوص به بعثی از اعضای هیات رئیسه انتقاد وارد است ولی باید در این مورد تشکر کرد

۱۸ماه زحمت اعضای شورای شهر بالاخره جواب داد .
ولی آنچه نباید ازیاد برد تئوریسین هیات رئیسه شورا، سخت در اشتباه است .که شورای شهرستان هم به این درد گرفتار است

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?
@jjavanefarda