زنگ سلامت در مرند نواخته شد

شیخپور دراین مراسم درمورد اهمیت سلامت روان و بهداشت فردی و اجتماعی گفت باید از دوران کودکی در امر بهدشات روان و بهداشت فردی و اجتماعی تلاش کنیم

آیین نواختن زنگ سلامت درمرند 


به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند آئین نواختن زنگ سلامت در مرند  با حضور شیخ پور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، اکرمی معاون آموزش متوسطه مدیر کل آموزش و پرورش استان ، و سایر مسئولین در محل دبستان حکیم زاده مرند طی مراسم خاص  نواخته شد .
شیخپور دراین مراسم درمورد اهمیت سلامت روان و بهداشت فردی و اجتماعی گفت باید از دوران کودکی در امر بهدشات روان و بهداشت فردی  و اجتماعی تلاش کنیم