عذرخواهی در راه تداوم انقلاب برایمان سخت نیست و واژه ای سفید رنگی است که بوی محبت و بوی هوشیاری و آگاهی میدهد

مدیریت پایگاه خبری جوان فردا با روحیه انقلابی بعنوان عضو کوچک خانواده معظم شهدا و جانباز جنگ تحمیلی و زبان گویای مردم و مسئولین تا آخرین قطره خون از دستاوردهای انقلاب و ارزشهای انقلاب دفاع خواهد کرد با اجرای ۴ مرحله عذرخواهی یعنی ابراز پشیمانی – مسئولیت پذیری – جبران- دوری از تکرار، فضا را برای دروغگویان انتخاباتی و جریان گروه انحرافی و مزدوران ریالی تنگ خواهد کرد

اطلاعیه پایگاه خبری جوان فردا

از بنده ذلیل به رب جلیل


عذرخواهی در راه تداوم انقلاب برایمان سخت نیست و واژه ای سفید رنگی است که بوی محبت و بوی هوشیاری و آگاهی میدهد

به هر حال هیچکس کامل نیست همه مرتکب اشتباه میشوند

مدیریت پایگاه خبری جوان فردا این جرات و جسارت را دارد از مردم شهید پرور و انقلابی از بابت اشتباهی که در انتشار یک قطعه فیلم به وقوع پیوست و عناصر سست عنصر جریان گروه انحرافی را در شهرستان خوشحال کرد وموجب جریحه دار شدن روحی انقلابیون شد عذرخواهی کنیم

این عذرخواهی صادقانه مدیریت جوان فردا نشان از اعتماد به نفس و اعتبار پایگاه خبری جوان فردا است این اعتراف به اشتباه احساس راحتی در محضر خدا و شهدا و خانواده شهدا و مردم انقلابی است

آن معاندین انقلاب که دارای سوابق کیفری و همسو با جریان گروه انحرافی بوده و با نظام مقدس جمهوری اسلامی عناد دارند و خدمت در ارکان نظام را برای خود عیب میدانند و از نظام اخراج  میشوند خواستند از یک اشتباه سهوی پایگاه خبری جوان فردا سوء استفاده کنند و به بهانه های مختلف آنرا در راستای اهداف دشمن  انتشار دهند.

بدانند

مدیریت پایگاه خبری جوان فردا با روحیه انقلابی  بعنوان عضو کوچک خانواده معظم شهدا و جانباز جنگ تحمیلی  و زبان گویای مردم و مسئولین تا آخرین قطره خون از دستاوردهای انقلاب و ارزشهای انقلاب دفاع خواهد کرد  با اجرای ۴ مرحله عذرخواهی یعنی ابراز پشیمانی – مسئولیت پذیری – جبران- دوری از تکرار،  فضا را برای دروغگویان انتخاباتی و جریان گروه انحرافی و مزدوران ریالی  تنگ خواهد کرد

 

مدیریت پایگاه خبری جوان فردا