ملکی بخشدار یامچی در روستای گله بان

سالن ورزشی گله بان سالها ست خوراک انتخاباتی فرصت طلبان انتخاباتی شده است

به گزارش جوان فردا  مهندس ملکی بخشدار بخش یامچی سر زده به روستای گله بان از توابع بخش یامچی سر زد

بازدید مهندس ملکی بخشدار بخش یامچی از سالن ورزشی نیم ساخته چندین ساله روستای گله بان به همراه دهیار و اعضای شورای روستای گله بان

 لازم بتوضیح است سالن ورزشی گله بان سالها ست خوراک انتخاباتی فرصت طلبان انتخاباتی شده است

آیا این سالن در انتخابات سال ۱۳۹۸ همچنان خوراک دروغگویان خواهدشد