میابی طی  نامه سرگشاده رسیدن ماه مبارک رمضان را به حسننژاد تبریک گفت و وی را تاکیداً به مناظره مردمی دعوت کرد شهادت امیرالمومنین ع را با یاد آوری وظیفه یک نماینده و یک نویسنده به دکتر محمد  حسن نژاد نماینده قانونی مجلس  تسلیت گفت شافِعُ الخَلقِ العَمَلُ بِالحَقِّ ولَزَوم الصِّدق عمل کردن به […]

 

میابی طی  نامه سرگشاده رسیدن ماه مبارک رمضان را به حسننژاد تبریک گفت و وی را تاکیداً به مناظره مردمی دعوت کرد

شهادت امیرالمومنین ع را با یاد آوری وظیفه یک نماینده و یک نویسنده به دکتر محمد  حسن نژاد نماینده قانونی مجلس  تسلیت گفت

شافِعُ الخَلقِ العَمَلُ بِالحَقِّ ولَزَوم الصِّدق

عمل کردن به حق ، وهمراه بودن با صدق وراستی شفاعت کننده خلق است

آقای دکتر محمد حسن نزاد

نماینده قانونی موقتی  مجلس

دراین ماه پر عظمت تاریخ اسلام و انسانیت و عدالت و ماه تجلی شهادت در فرهنگ تشیّع خواستم با تسلیت گفتن شهادت امیرالمومنین ع  برحسب وظیفه ذاتی رسانه ای خود  مواردی را بیان دارم تا بخود آئید و به دعوت اینجانب مبنی بر برگزاری مناظره مردمی لبیک گفته باشید

آقای حسن نژاد

وانگهی عمل یک نویسنده ،عمل یک سخنران،عمل یک معلم،عمل یک مترجم ،عمل یک ایدئولو گ  ورهبر فکری ،عمل یک مورخ،عمل یک روشنفکر،حرف زدن است. و نویسندگی.

حقیقت را با گلوله کلمات آتشین ،برسپاه سیاه دشمن شلیک کردن،خفته ها را بیدار کردن،چادر سیاه شب جهل را پاره کردن و به آتش کشیدن و با شعله اندیشه شب را آتش زدن وزمستان را گرم کردن ودر یک کلام (پیام) را به گوش خلق رساندن. ودروغگویان و تزویربازان و ریاکاران وتشنه گان قدرت  را رسوا کردن میباشد

نماینده قانونی مجلس

همراه با شهدا در راه خدا به مجاهده بر خاسته ام و تاریخ را می شکافم و فرعون ها و قارون ها و  بلعم ها را لعنت می کنم چون با دروغ و تزویرو ریا با یاری بعضی دینداران متعصب و جاهل از هیچ دشمنی و تهمت فرو گذار نکردند .

در طول تاریخ چنین رفتارها بیشتر بود و این رفتارها علی ع خانه نشین و در محراب به شهادت رساند و امام حسین ع و ۷۲ تن از یاران صغیر و کبیر را در دشت نینوا به شهادت رساندند وامروزکه انقلاب اسلامی ریشه در انقلاب رسول خدا و محراب علی و کربلای حسین دارد    پیروان واقعی ائمه اطهار از تیغ فرعون ها و قارون ها و بلعم ها و ابلیس ها و دروغگویان وتزویر بازان وریاکاران تشنه قدرت و دینداران متعصب جاهل  زمانه  در امان نیستند . و در نا امنی بودن افراد متعهد و متخصص و دلسوز کاردان و کار آمد از زیر آبزنی افراد دروغگو تزویر باز افراد قارون صفتان در ظاهر با نام های انقلابی جعلی  همچون نیروی ارزشی و غیره  بر صندلی ریاستسازمان یا سبز بهارستان تکیه کرده اند .

فرق است آب خضر که ظلمات جای اوست   با آب ما که چشمه اش الله اکبر است

ما زقرآن و انقلاب مغز را بر داشته ایم      پوست را پیش سگان انداخته ایم .

آدم وقتی فقیر میشود ،خوبی هایش  تحقیر  میشود  ، اما کسی که زور و زر داردعیب هایش را هنر می بینند . وچرنده های او را حرف حسابی میشنوند  و آروغ های بی جا و نفرت بارش را نخبه می نهند حتی شوخی های خشک وخنک و بی ربطش ،از خنده ،حضار را روده بر می کند!

آقای حسن نژاد

اعتراضات وانتقادات بنده فقیر و حقیر فریاد سرخی است بر نمایندگی سیاه  وفریاد خشمی است بر سکوتی که بعضی از حلقوم ها را بریده است . با این فریاد نخواهیم گذاشت شهادت در تاریخ غیب شود این زمان خاموش و پنهانی می گذرد تنها شکل جهاد  و تنها دلیل وجود وتنها نشنه حضور و تنها سلاح حمله ودفاع و تنها شیوه مقاومت (حقیقت) (راستی) (عدالت است )

در عصری که باطل و دروغ و ستم آن را خلع سلاح کرده و بعضی از قدر طلبان از این فرصت سوء استفاده نمودند

اگر مُردن یک مرد ،تضمین حیات یک ملت است بگذار با نوشته ایم و گفته هایم پرونده سازی نمایند البته عدالت خدا جای خود دارد.

اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده ایم شهیدان سخنانشان را گفتند وما کرها و مخاطب شان هستیم .آنها که گستاخی آنرا داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند مرگ را انتخاب کردندو رفتند و ما بیشرمان ماندیم .صدها سال بعداز شهادت عدل علی ع و امام حسین ع  و ۴۰ سال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی  است که مانده ایم

جای دارد دنیا بر ما بخنددکه ما ،مظاهر ذلت و زبونی ، بر علی ،حسین وزینب و شهدای جنگ تحمیلی و مدافعین حرم ،می گرییم واین یک ستم دیگر تاریخ است . که ما زبونان عزادر و سوگوار آن عزیزان باشیم .

امروز شهیدان پیام خویش را با خون خود گذاشته و روی در روی ما بر روی زمین نشستند تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند نه اینکه فقط بر صندلی ریاست یا کرسی سبز بهارستان تکیه کنند

آقای حسن نژاد

بنده با از اسب افتادن تان و از زیر آبزنی مدیران  و یا با تاجر آهن شدن تان و یا بدون سند خودرا خادم رسمی ثامن الحجج خواندن تان   کاری ندارم .البته تمامی شیعه خادم ائمه اطها بخصوص شیعیان ایران از خادمین مخلص امام رضا ع هستند

اگر خود را اسیر عقیده خود نکرده اید بلکه دنبال حقیقت و راستی وعدالت و پاسخگو هستید و خود را از باطل و دروغ و تزویر و ریا دور میدانید. به دعوت رسمی بنده فقیر و حقیر یادگار جبهه و جنگ که گفته هایم عین حقیقت و راستی و عدالت است لبیک بگوئید تا با برگزاری مناظره مردمی سیاه از سفید و عقیده گرائی و حقیقت گوئی مشخص گردد.

این دعوت بنده در راستای وعده هائی است که بر آزادیت آزار است چون علی ع می فرمایند المَسئُول حُرُّ حَتی بَعِدَ (کسی که چیزی از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است). چون عالی جناب در دوران انتخابات سال ۹۱ و ۹۴  وعده هائی که در سر خر من  داده اید لذا در این مورد باید پاسخگو باشید تا مردم عدم عملیاتی شدن این وعده ها شما را فقط بنام شما ثبت کنند نه حکومت جمهوری اسلامی که خون بهای آن خون هزاران هزار شهید است