مراسمات راز نیاز مردم متدین شهرستان مرند در شب لیالی القدر

شبهای لیای القدر مرند با حضور اقشار مختلف مردم اصناف و کشاورزان و روستائیان روسای ادارت نیروهای امنیت و اطلاعاتی و در این مراسم حضور داشتند

به گزارش جوان فردا از شهرستان مرند مردم متدین  شهر و ورستای شهرستان مرند در شب های لیالی القدر  در مساجد حضور یافتند  با خدای خود راز و نیاز کردند

شبهای لیای القدر مرند با حضور اقشار مختلف مردم اصناف و کشاورزان و روستائیان روسای ادارت نیروهای امنیت و اطلاعاتی و در این مراسم حضور داشتند

به گزارش جوان فردا در ارزیابی به عمل امده در مساجدی که روحانیت حضور داشت مردم حضور بیشتری داشتند