مناسب سازی در شهرستان مرند

برنامه‌ها و سیاست‌هایی از طرف اداره بهزیستی در راستای ارائه خدمات به سالمندان صورت گیرد.

ه گزارش جوان فردا   ، جلسه مناسب سازی به ریاست دکتر گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند با حضور اعضای شورای مناسب سازی تشکیل شد

گرشاسبی در جلسه شورای سالمندان و مناسب‌سازی با بیان اینکه برخورداری معلولین از حقوق شهروندی حق آنها است بیان داشت: برخورداری معلولین از حقوق شهروندی مانند سایر شهروندان در سطح جامعه و ایجاد شرایط مناسب جهت حضور مؤثر آنها و بهره مندی از فرصت‌ها باید جز برنامه‌ها قرار بگیرد.

گرشاسبی با اشاره به اینکه ایجاد رضایت از زندگی در سالمندان از طریق ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی مطلوب یک اصل است افزود: حفظ احترام و شان و منزلت سالمند باید در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: برنامه‌ها و سیاست‌هایی از طرف اداره بهزیستی در راستای ارائه خدمات به سالمندان صورت گیرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در شهرستان مرند باید ذهنیت برای خدمات رسانی به سالمندی ایجاد شود تا بتوان به نحو احسن خدمات رسانی مطلوب کرد و اصلاح رفتار نسلی در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به تکریم و احترام به جایگاه سالمندی و نهادینه کردن آن بیان داشت: هر خانواده حامی عاطفی یک سالمند باشد و نهادینه نمودن این امر اثرات مثبتی در جامعه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان ویژه مرند در ادامه با اشاره به مناسب سازی در سطح شهر گفت: شهرداری با همکاری نظام مهندسی در زمینه مناسب سازی بیشتر وارد عمل شود و این مبحث در ساختمانها بیشتر رعایت شود.