قانون «از کجا آورده‌ای» بالاخره اجرا خواهد شد

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، پس از سالها کش و قوس سرانجام اجرایی خواهد شد.

 
  قانون «از کجا آورده‌ای» بالاخره اجرا خواهد شد

 

 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، پس از سالها کش و قوس سرانجام اجرایی خواهد شد.

?قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد و گفته می‌شود در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.

? به امید رسیدگی به موارد مندرج در ذیل بند ۹ گزارش رسانه‌ای شده منطقه آزاد #ارس از جانب دستگاه قضا

? با حجیم کردن قانون مشکلات حل نمی شود مجلس باید نظارت را قوی تر کند.

آیا به موارد مندرج در ذیل «بند ۹ گزارش رسانه‌ای‌ شده سازمان منطقه آزاد #ارس» مبنی بر واگذاری ارزان و غیرقانونی اراضی و فروش آنها با تحصیل سود از جانب افراد سودجو رسیدگی خواهد شد؟

T.me/jjavanefada