جنگ نظامی به اسلحه گرم نیاز دارد و جنگ اقتصادی به رونق تولید

فرماندار مرند گفت در امر کشاورزی تغییر نگرش و دوری از کشاورزی سنتی اتفاق افتاده است
گرشاسبی افزود تا زمانی که کشاورزی سنتی است نمیتوان به توسعه کشاورزی قدم برداشت.باید فرهنگ سازی شود آبیاری قزره ای به صرفه کشاورزی و باغداری است اگر روزی شاهد باشیم کشاورزی با روش علمی و مبتنی بر تکنولوژی پیش میرود آنوقت میتوانیم در کشاورزی حرف اول را بزنیم

تغییر نگرش در امر کشاورزی اتفاق افتاده است

جلسه کارگروه کشاورزی روز دو شنبه مورخه ۲۰خرداد ۹۸ بریاست دکتر گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند تشکیل شد
فرماندار مرند گفت در امر کشاورزی تغییر نگرش و دوری از کشاورزی سنتی اتفاق افتاده است
گرشاسبی افزود تا زمانی که کشاورزی سنتی است نمیتوان به توسعه کشاورزی قدم برداشت.باید فرهنگ سازی شود آبیاری قزره ای به صرفه کشاورزی و باغداری است اگر روزی شاهد باشیم کشاورزی با روش علمی و مبتنی بر تکنولوژی پیش میرود آنوقت میتوانیم در کشاورزی حرف اول را بزنیم
معاون استاندار گفت اگر در در جنگ نظامی باید در فکر سلاح گرم شد ولی در جنگ اقتصادی باید در فکر تولید و کشاورزی شد
وی از مسئولین و کارشناسان امر کشاورزی خواست در آموزش کشاورزان نباید دست رکی دست بگذاریم اگر کشاورز بداند محصولش کم است حتما در مصرف آب دقت خواهد کرد یعنی آموزش الگوی مصرف .
گرشاسبی از مسئولین کشاورزی خواست در فکر صنایع تبدیل و تکیمل باشیم و در تولید محصولات کشاورزی سند بومی سازی تنظیم شود
وی گفت حلقه مفقود شده این است کشاورز و باغدار ودامدار ارتباطی باهم ندارند باید این سه با همدیگز ارتباط داشته باشند
گرشاسبی افزود سرمایه ، ذهن مردم است باید ذهن مردم را در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و گوشت آماده کرد
فرماندار مرند اشاره به توطئه دشمن اشاره کردگفت دشمن دام های سبک و سنگین مارا خریدند و بعد از عقیم کردن نرها ، ماده ها را به ما نداده اند
مهندس #رحمانی معاون مدیر کل رئیس جهار کشاورزی مرند و دلیر کارگروه کشاورزی مصوبات چلسه قبلی را قرائت و سپس دستور حلسه را اعلام کرد

رحمانی در تولید کشاورزی و مقایسه با ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با ۴۰ سال گذشته گفت در این دو سال افزایش تولبد گندم خیلی خیلی بالاتر است .
رحمانی گفت در سطح شهرستان مرند دو مرکز خرید گندم که یکی در روستای النجق و آن دیگری در یکان کهریز خواهد بود
وی گفت در هررندات مرکز خرید نخواهیم.داشت

مشروح خبر در #جوان_فردا

در کانال خبری  #جوان_فردا   عضو شوید @jjavanefarda