چرا بعضی از اعضای محترم شوراها و شهرداران بعضی شهرها علیرغم پرداخت نشدن حقوق ها سفر به کیش را در الویت قرار دادند ❓

مسئولین دلسوز انقلاب از خواب بیدار شوید❓رزمندگان واقعی و دلسوزان حقیقی در حال دق مرگند / چاپلوسی و دروغگویی به بدنه نظام اسلامی رخنه نموده و دروغگویان در جامعه مشتری بیشتری دارند و نتیجه آن ضربات اساسی بر پیکر انقلاب است ⁉️


/ آیا شهرداران و شورای های اسلامی استان آذربایجانشرقی به بخشنامه استانداری در زمینه عدم شرکت در سیزدهمین دوره نمایشگاه شهر ایده ال درمنطقه آزاد کیش در صورت عدم پرداخت حقوق کارمندان و کارگران عمل نمودند ❓
◀️چرا بعضی از اعضای محترم شوراها و شهرداران بعضی شهرها علیرغم پرداخت نشدن حقوق ها سفر به کیش را در الویت قرار دادند ❓
◀️آیا تا به حال از این سفرها که سیزدهمین دوره اش بود خروجی برای شهرستان مرند داشته است ❓
◀️آیا مردم بحران و بی پولی شهرداری ها را باور نمایند یا مخارج عیش و نوش تورهای مسافرتی و سیاحتی را که از بیت المال و دسترنج مردم هزینه می شود ❓کدام یکی را ❓مگر علی(ع ) وقتی طلحه و زیبر برای منافع شخصی پیش حضرت رسیدند . چراغ را خاموش ننمود ❓مگر انقلاب ما الهام گرفته از این مکتب علوی نیست ❓
◀️آیا این کارها ضربه اساسی بر آرمانهای انقلاب اسلامی وارد نمی کند . از شعار تا عمل …. مسئولین دلسوز انقلاب از خواب بیدار شوید❓رزمندگان واقعی و دلسوزان حقیقی در حال دق مرگند / چاپلوسی و دروغگویی به بدنه نظام اسلامی رخنه نموده و دروغگویان در جامعه مشتری بیشتری دارند و نتیجه آن ضربات اساسی بر پیکر انقلاب است ⁉️

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید
??
@jjavanefarda