کاهش قیمت دلار به چه قیمتی؟

این تاجر گفت در تهران بودم به کارخانجات سر زدم . کارآفرینان می گفتند از بس که تولیدات زیاد داریم نمی توانیم سفارشات را هم بموقع تحویل دهیم

کاهش قیمت دلار به چه قیمتی

گزارشگر : #ر_میابی

یکی از فعالین اقتصادی در صنف البسه به #جوان_فردا گفت
واقعا رونق تولید و اشتغالزائی از روزی که دلار سرسام آوربالارفت رونق گرفت
در این سه ماه گذشته وبا نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب بنام رونق تولید صاحبان کارخانه در تهران و شهرهای بزرگ در فکر مهاجرت به شهر ستانها هستند علت این امر، نبود کارگر در شهرهای بزرگ است
این تاجر الیسه گفت نباید در کاهش قیمت دلار عجله کنیم #گرانی_دلار #کلید رونق اقتصادی و #رونق_تولید و #رونق_اشتغالزائی در داخل کشور است .

این تاجر گفت در تهران بودم به کارخانجات سر زدم . کارآفرینان می گفتند از بس که تولیدات زیاد داریم نمی توانیم سفارشات را هم بموقع تحویل دهیم

وی گفت کارآفرینان بر این عقیده هستند تولید داخلی با گران شدن دلار رونق گرفته است برای تولید بیشتر مواجه با کمبود نیروی انسانی هستیم
این تاجر افزود
تحریمهای ناجوانمردانه دشمن یک نعمت است
من که در صنف البسه سرکاردارم میتوانم بگویم مسئولین و مردم دنبال کاهش قیمت دلار نباشند بگذارند دشمن با این تحریمها خودرا مشغول کند وما در فکر رونق تولید داخلی باشیم برای مثال من سالانه بیش از هزارتن البسه می آوردم یعنی وارد کشور میکردم ولی امروز این مقدار البسه را در داخل تولید میکنم این یعنی #اشتغالزئی ،#رونق_اقتصادی و #رونق_تولید

لطفا بگذارید دلار در قیمت بالا باشد تا دشمن مانند دوران جنگ نظامی غافلگیر شود یعنی روزی ببیند ایران در عمل یکی از ۸کشور اول جهان است

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید

t.me/jjavanefarda