بایدمرند را مانند گذشته باغ شهر معرفی نمائیم

هدف بالابردن فرهنگ نگهداری زیست محیطی است هدف این است مرند را مانند گذشته باغ شهر معروف بودمعرفی نمائیم.

چله۱۳
مراسم گرامیداشت روز تاسیس انجمن حیات سبز مرند
طی همایشی در سالن ارشاد سالروز تاسیس انجمن حیات سبز مرند گرامی داشته شد. دراین مراسم حضور شخصیتهایی از شهرستانهای همجوار اعم از شبستر وتبریز وازاستان آذربایجان غربی وجمعی از فعالین اجتماعی چشمگیر بود.
این انجمن مردمی عملکرد خوبی درجریان سال ۱۳۹۴ داشت .
آقای زارع کعبه درپاسخ سوال خبرنگار جوان فردا گفت : درجریان سال ۱۳۹۴ وی گفت ۳۵ عمل میدانی داشتیم ۳۰تا درمرند ۵ تا ان در تسوج جلفا وشبستر وتبریز انجام یافته است
آقای زائر کعبه در پاسخ سوال خبرنگار جوان فرداغ گفت :هدف بالابردن فرهنگ نگهداری زیست محیطی است هدف این است مرند را مانند گذشته باغ شهر معروف بودمعرفی نمائیم.