اعضای شورای هماهنگی روایط عمومی های شهرستان مرند انتخاب شدند

به گزارش جوان فردا از مرند

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات و سازمانها و نهادی شهرستان مرند با حضور تمامی روابط عموی ها به ریاست داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تشکیل شد

فرماندار در این جلسه گفت روابطع عمومی ها آئینه ادارات هستند باید نقاط قوت و ضعف را بسنجد و به مدیر اعلام کنندتا در رفع نقاط ضعف و تبدیل آن به نقاط قوت اقدام کنند

فرجی رئیس اداره ارشاد شهرستان مرند در این جلسه خبرنگاران رسمی را معرفی کرد و گفت

DSC_0059 DSC_0053 DSC_0046 DSC_0043 DSC_0038