زارع زاده : هفته قوه قضاییه برای تبیین اهمیت و جایگاه عدالت در جامعه بهترین زمان اسلامی است.

رئیس دادگستری مرند افزود تحقق عدالت از مهم ترین وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود و امیدواریم با تغییراتی که در این دستگاه مهم به وجود آمده شاهد اجرای دقیق تر عدالت، مبارزه با مفاسد و تخلف باشیم.

سیف الله زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند در نشست خبری با اصحاب رسانه که بمناسبت هفته قوه قضائی برگزار شد گفت هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی است تا بتوان موضوعات مطرح شده در زمینه عدالت و قانون را برای مردم تبیین و شهروندان را نسبت به حقوق خود مطلع کرد.

رئیس دادگستری مرند افزود تحقق عدالت از مهم ترین وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود و امیدواریم با تغییراتی که در این دستگاه مهم به وجود آمده شاهد اجرای دقیق تر عدالت، مبارزه با مفاسد و تخلف باشیم.

زارع زاده گفت در مورد ورودی پرونده نسبت به سال قبل ۱۰% افزایش داریم وی گفت باید مبارزه با ناهنجاریهای جامعه باید مردم محور باشیم مردم خوب میدانند چطور با آسیبهای اجتماعی مبارزه کنند