هقته قوه قضائی متفاوت تر از سالفهای گذشته در شهرستان مرند

هفته قوه قضائیه متفاوت تر از سالهای گذشته در شهرستان مرند گرامی داشته شد
برنامه خاص دادگستری و دادسرای مرند در هفته قوه قضائیه در مرند برگزار شد یکی از این برنامه های خاص تجلیل از خیرین جشنواره گلریزان بود با ابتکار رئیس دادگستری و دادستان مرند و باانجمن حمایت از زندانیان مرند بود

هقته قوه قضائی متفاوت تر از سالفهای گذشته در شهرستان مرند

به گزارذش خبرنگار جوان فردا

هفته قوه قضائیه متفاوت تر از سالهای گذشته در شهرستان مرند گرامی داشته شد
برنامه خاص دادگستری و دادسرای مرند در هفته قوه قضائیه در مرند برگزار شد یکی از این برنامه های خاص تجلیل از خیرین جشنواره گلریزان بود با ابتکار رئیس دادگستری و دادستان مرند و باانجمن حمایت از زندانیان مرند بود

یکی دیگر از برنامه های خاص این هفته حضور امام جمعه و فرماندار و روسای ادارت جهت عرض تبریک در اتاقهای قضات بود

 میز خدمت در خدمت مردم رئیس دادگستری و دادستان و قضات یکی از برنامه های هفته قوه قضائی درمرند بود میزخدمت قضات در مصلی مرند قبل از اقامه نماز جمعه برگزار شد