میابی با شیخ حسن البغدادی دیدارکرد

البغدادی افزود ملت ایران امیدهای پیامبر را به بار نشاند امید پیامبر بر شما ملت سلمان فارسی است

به گزارش جوان فردا از مرند

رحیم میابی مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا با شیخ حسن البغدادی نماینده مجلس شورای مرکزی حزب الله لبنان دیدار کردند دراین دیدار میابی خطاب به البغدادی گفت مردم ایران جبهه مقاومت را از بدنه ایسلام میدانند همچنین حزب الله لبنان قلب تپنده اسلام است لذا ما ایرانیان بر جبهه مقاومت و حزب الله لبنان افتخار می کند و در کمک کرده به آنها دریغ نخواهد کرد
میابی یک سوال از الغدادی پرسید و گفت سید حسن نصرالله چه پیامی به ایرانیان دانرد

البغدادی گفت اگر نبود جمهوری اسلامی  دنیای استکبار دین اسلام را در دنیا از بین می برد اگر نبود رهبری امام خمینی ره و امام خامنه ای  ،امپریالیسم  خونخوار کشورهای اسلامی  را یکی بعداز دیگری از بین می برد وی اضافه کرد ما مدیون ملت ایران و رهبری ایران هستیم

البغدادی افزود ملت ایران امیدهای پیامبر را به بار نشاند امید پیامبر بر شما ملت سلمان فارسی است