ساماندهی مبل سازان مرند / #کاردزدان آماده باشند❌

با عنایت خداوند متعال و با پیگیریهای #فرماندار مرند و #اتاق_اصناف_مرند دکتر محسن #صالحی_نیا به مرند می آید

#کاردزدان آماده باشند❌

با عنایت خداوند متعال و با پیگیریهای #فرماندار مرند و #اتاق_اصناف_مرند دکتر محسن #صالحی_نیا به مرند می آید

صالحی نیا معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با پیگیریهای #فرماندار و #اتاق_اصناف_مرند برای بررسی صنایع چوب و مشکلات فعالین مبل سازان واقع در راه جواش و اردکلو به مرند می آید

#کاردزدان این را هم بنام خود بزنند❌

لازم بتوضیح است #دروغگویان انتخابات بدانند سال ۱۳۹۸ سال تغییر نگرش در انتخابات مرند است
دیگر وقت #علم_گاز و #خادم_جعلی_حرم و #عوامفریبی گذشته است.

این بار مسئولین اجرائی شهرستان مرند  بدون توجه به هدف کاردزدان کار را انجام میدهند  صنعت مبل در مرند زبانزد خاص و عام است ولی مدتهاست  بدون توجه باین صنعت اشتغالزا سرمایه گذران وکار آفرینهای این صنعت دست به گریبان پیچ خم های قانون گیر کرده اند با آمدن ساعدی نیا چقدر مشکل حل خواهد شد معلوم نیست چون نجفی که قبلا پست ساعدی نیا را در اختیار داشت با ترفندهای انتخاباتی  تشنه صندلی سبز بهارستان به مرند آمد ولی قانون کفاف عمر نداد

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید

t.me/jjavanefarda