مانع حضور بانوان در کلاسهای آموزشی تعمیر موبایل در مراکز فنی و حرفه ای نشوید

با توجه به قانون اساسی هیچکس و هیج مقامی نمی تواند یک ایرانی را از امکانات رفاهی و اجتماعی مانع شود

 
مانع حضور بانوان در کلاسهای آموزشی تعمیر موبایل در مراکز فنی و حرفه ای نشوید

با توجه به قانون اساسی هیچکس و هیج مقامی نمی تواند یک ایرانی را از امکانات رفاهی و اجتماعی مانع شود

اگر مراکز فنی حرفه ای از ثبت نام بانوان در صنف تعمیرات تلفن های همراه و یا لوازم الکتریکی مانع شود خلاف قانون می باشد .
اگر درخواست کننده اقامه دعوی کند قطعا مراکز فنی حرفه ای محکوم خواهند شد
تعمیر موبایل با توجه به ظریف بودن کار و علاقه بانوتن به ظریفکاری بهترین شغل میتواند برای بانوان باشد
از طرفی اعلام آمار بیکاری از نظر جنسیت فرق ندارد پس در کاهش آمار هم پی نواند نقش مهمی دارد
روزی راننده گی وسایط نقلیه سنگین برای بانوان سختگیری می شد ولی امروز چگونه است
پس مراکز فنی و حرفه ای نمی توانند مانع حضور بانوان در کلاسهای آموزشی تلفن همراه و یا لوازم الکتریکی باشند

عضو کانال خبری #جوان_فردا شوید???

t.me/jjavanefarda