جریان گروه #انحرافی در #کمین انتخابات ۱۳۹۸

آنچه در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد از فتنه های استکبار بدست جریان گروه انحرافی در داخل ایران بود .

جریان گروه #انحرافی در #کمین انتخابات ۱۳۹۸

قسمت اول

آنچه در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد از فتنه های استکبار بدست جریان گروه انحرافی در داخل ایران بود .

بعداز ده سال آنچه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مجددا پیش بینی فرمودند باید آگاه باشیم
بست نشینان در امامزاده ها و آتش زدن احکام قضائی توسط عوامل جریان گروه انحرافی در انتخابات ۱۳۹۸ و اختلاس گران موسسات مالی در فکر فتنه ای دیگر افتاده اند با کمین انتخاباتی در فکر تسخیر خانه ملت هستند.
شورای نگهبان در صیانت از خانه ملت کار سخت در پیشرو دارد .
هیاتهای نظارت بر انتخابات در استانها و شهرستانها باید مورد وثوق شورای نگهبان باشند و شورای نگهبان شایسته سالاری را از شهرستانها طبق نظر هیاتهای نظارتی شهرستانها و استانها شروع کند .
در طول ۴۰سال گذشته توجه به نظرات هیاتهای اجرائی شهرستانها و استانها از سوی شورای نگهبان درصد سالم بودن کاندیداها را بعد از نتیجه انتخابات و تکیه زدن به صندلی خانه ملت بالا نشان میدهد

ولی آنچه دیده شده کاندیداهائی که توسط هیاتهای نظارت برانتخابات شهرستانها و استانها رد صلاحیت شده و با راههای مختلف از هیات نظارت بر انتخابات مرکز توانسته اند صلاحیت بگیرند و وارد انتخابات شوند هم از نظر تفکر سیاسی و اعتقادی و از نظر مالی و در آمدهایی نامشروع از آب سر در آورده اند.
در آخر با توجه به فضای حاکم ایجاد شده جریان گروه انحرافی با القا کردن عدم شرکت مردم در انتخابات ۹۸ در فکر این هستند که شورای نگهبان را از تنگ کردن روزنه و فیلترهای صلاحیتهای کاندیداها باز دارند .
تا شورای نگهبان را وادار به دادن صلاحیت به اکثر کاندیداها دهند
تا با این ترفند جریان گروه انحرافی بتواند خانه ملت را در انتخابات ۱۳۹۸ تسخیر کنند.

نویسنده : #ر_میابی

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید

t.me/jjavanefarda