سخن مخاطب #جوان_فردا / این سخنان خانواده یک کارگر #عالم_آرا است

چون با این وضع اقصادی نفس گیر با کارای مدیر عامل واقعا سخته زندگی کردن این خواهش رو ازتون دارم تا جایی که براتون امکان داره لطفا لطفا با تیتر چن سطر شکایت از بیان جانب خانواده کارکنان پستی بزارید

سخن مخاطب #جوان_فردا

این سخنان خانواده یک کارگر #عالم_آرا است

من همسر یکی از کارکنان شرکت #عالم_آرا هستم که دیروز تویه فرمانداری دیدتتون لطفا هرچی از دستتون برمیاد انجام بدید تا این مسئولین شرکت بی انصاف و از خدا نترس اسمش سره زبونا بی افته این یه خواهشه

چون با این وضع اقصادی نفس گیر با کارای مدیر عامل واقعا سخته زندگی کردن این خواهش رو ازتون دارم تا جایی که براتون امکان داره لطفا لطفا با تیتر چن سطر شکایت از بیان جانب خانواده کارکنان پستی بزارید

#جوان_فردا
موضوع را با مسئولین در میان گذاشته است .
ولی باید بدانیم وقتی نماینده یک شهرستان دنبال فروش این شرکت در تلاش باشد و از فراسان شیراز مشتری پیدا کند چه باید کرد
باید در فرهنگ انتخاباتی خود تغییر نگرش و رفتار دهیم
و نگذاریم فرصت طلبان و سود جو بر سرنوشت ما تصمبم بگیرند

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda