لطفی : به دروغگو رای ندهید

آقای نماینده شما که میگوید برای #بیمارستان_مرند این همه #دستگاه آورده ام پس چرا یک #سونوگرافی در بیمارستان نیست؟

ناصر لطفی عضو شورای اسلامی روستای اردکلو :

مطالب انتشار یافته در کانال یاشیل مرند که گفته های ناصر لطفی یکی از حامیان حسننژاد بودند بشرح ذیل است

۱- ناصر لطفی یکی از فعالین ستاد محمدحسن نژاد نماینده قانونی مرند از فعالیت و سخنرانی هایی که در سال ۹۴ برای تبلیغ محمد حسن نژاد در شهر و روستاها کرده بود از مردم بخاطر حمایت و وعده های #عملی_نشده محمد حسن نژاد عذرخواهی کرد

۲- ناصرلطفی از مردم خواست در انتخابات بجای اینکه ده روز بخندیم و چهارسال گریه کنیم ، ده روز گریه کنیم و چهارسال بخندیم و نماینده ای را انتخاب کنیم که شایسته مردم مرند باشد

۳-نمایندگانی که درمجلس قانون تصویب میکنید بفکر تحصیل قشر کم درآمد باشند تا…

۴- نماینده محترم مرند آقای حسن نژاد در #هشت_سال برای #صنایع_چوبی_مرند چه کاری انجام داده اید ؟؟

۵-انتقاد ناصرلطفی از نمایندگان بخاطر گرانی و یارانه ماهانه

۶- از مردم شهید پرور و فهیم مرند میخواهم در انتخابات به وعده های دروغین باور نکنند و یک فرد اصلح انتخاب کنند .

۷- آقای نماینده شما که میگوید برای #بیمارستان_مرند این همه #دستگاه آورده ام پس چرا یک #سونوگرافی در بیمارستان نیست؟

(یاشیل مرند این پیام عضو شورا را ردیا تاییدنمیکند وهمه پیام و انتقادها در ویدیو بالاست)

✅ یاشیل مرند
@yashelmarand