حسینیه شهدای راه قدس در زادگاه محرم علیپور شهید مدافع حرم افتتاح شد

افتتاح حسینیه خیرساز در روستای قراجه محمد از توابع شهرستان #مرند خبرساز شد

 
 افتتاح حسینیه خیرساز در  روستای قراجه محمد از توابع شهرستان #مرند خبرساز شد

حسینیه خیّر ساز  بنام شهدای راه قدس شهدای راه قدس  در روستای #قراجه_محمد  از توابع شهرستان مرند زادگاه شهید مدافع حرم محرم علیپور  افتتاح شد.

این حسینیه به زیربنای ۸۵۰ مترمربع با هزینه ۱۰ میلیارد ریال  توسط بایرامعلی عبدلی خیّر مرندی_الاصلاحداث و با حضور اهالی روستای قراجه محمد و مسئولین بنام حسینیه شهدای راه قدس  افتتاح شد

این روستا محل زادگاه ۴ شهید می باشد که محرم علیپور شهیدا مدافع حرم  همراه با دیگر شهدا زینت این روستای خیرین می باشد