#بانکها پاسخگوی سوال فرماندارمرند نشدند‼️/بانکهای مرند در جذب اعتبارات در امر تسهیلات بانکی تکلیفی در اشتغالزائی میتواند پاسخگوی مسئولین ارشد استان و شهرستان باشند ؟

#هم و غم ما باید اشتغال زائی برای جوانان باشد
اگر کاربه نا امنی بکشدنه ازبانک خبری خواهد بود و نه سودی که میکنیدو نه از اداره خبری خواهد شد

#بانکها پاسخگوی سوال فرماندارمرند نشدند‼️

بانکهای مرند در جذب اعتبارات در امر تسهیلات بانکی تکلیفی در اشتغالزائی  میتواند پاسخگوی مسئولین ارشد استان و شهرستان  باشند ؟جلسه کار گروه اشتغال شهرستان مرند به ریاست دکتر #گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند با حضور مهندس شکرانی معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مرند و ملکی بخشدار بخش یامچی و روسای ادارات عضو روز شنبه مورخه ۹۸ / ۸/۱۱ تشکیل شد

گرشاسبی خطاب به روسای بانکها گفت جزیره ای عمل کردن درست نیست این عملکرد مشکل مردم را حل نمی کند
وی افزود از روزی که آمده ام این روند وجود داشت و همچنان ادامه دارد چرا باید چنین باشد ❓
گرشاسبی گفت بعداز این جلسات توسط شکرانی معاون برنامه ریری تشکیل خواهد شدو بابد این جلسات هر ۱۵روز تشکیل شود

به گزارش جوان فردا از مرند

  ❌تسهیلات تخصیص داده شده برای اشتغالزائی در مرند در صندوق بانکها خاک میخورد‼️

دکتر#گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه گارگروه اشتغال گفت

با توجه به عملکرد بانکها فرماندار مرند از روسای ادارات در جلسه کارگروه اشتغال پرسید چرا وام ها و تسهیلات تکلیفی را در اختیار گروه هدف قرار نمی گیرد ❓
بانکها به تکلیف قانونی عمل نمی کنند دولت اعتبار داده ولی متاسفانه بانکها در عمل به تکبیف قانونی سربازمی زنند و بیهوده مانع تراشی می کنند. این مانع تراشیهای بیهوده است
من با شما عهد بسته ام از ممنوعیت خارج شوید وارد چرخه حل گره های قانونی باشید تا این مرند از این حالت خارج شود

روسای بانکها چرا در حل مشکل مردم و کارسازکردن اعتبارات وتسهیلات بانکی که یک تکلیف قانونی بخصوص در اشتغالزائی سهل انگاری می کنند
فرق دستگاه با انسان در وجود مغز و تفکر است .پس این نعمت باید در حل گره های جامعه کارساز شود

دکتر #گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه گارگروه اشتغال گفت
#هم و غم ما باید اشتغال زائی برای جوانان باشد
اگر کاربه نا امنی بکشدنه ازبانک خبری خواهد بود و نه سودی که میکنیدو  نه از اداره خبری  خواهد شد
وقتی وام تکلیفی است باید داده شود اگر این اقدام نشود سهل انگاری از بانکهاست
وام ازدواج را سخت نگیرید
ما نگفته ایم چرا آنکه پارت داردوام میدهید ؟
هنر این است که وقتی جوانی آمد وضامن ندارد حل کنید
مرند نسبت به شهرستان های استان سرمایه دار است
پول زیادی داریم ولی در چگونگی جذب و وارد کردن به چرخه اقتصاد و اشتغالزائی مشکل داریم

گرشاسبی در مورد حفظ جایگاه هنرمندان گفت پتانسیل هنرمندان مرند در رستای فرهنگ سازی زیاد است ولی از نظر امکانات هنرمندان مرند وضعیت خوبی ندارند
وی از روسا ادارات و بانکها خواست هنرمندان را دریابید و خیرین را جهت مساعدت این هنرمندن تشویق کنید

دراین جلسه فرجی رئیس اداره ارشاد مرند و محمدزاده رئیس بهزیستی مرند و مهندس رحمانی و رستمی رئیس کمیته امداد امام خمینی ره نقطه نظرات خودرا در امر اشتغالزئی بیان داشتند

  رستمی رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی ره در جلسه کارگروه اشتغال زائی گفت
اگر خانواده های تحت پوشش کمیته و بهزیستی در آسایش نباشند قطعا ما هم براحتی زندگی نخواهیم کرد
رستمی خبر از دوبرابر شدن سقف مستمری بگیران تحت پوشش کمیته و بهزیستی خبرداد و گفت تدبیر دولت تدبیر امید در امر سقف مستمری بگیران کمیته و بهزیستی جای تشکر دارد با افزایش دوبرابری مستمری مددجویان نهاد کمیته و اداره بهزیستی جای تشکر دارد
رستمی نگرانی خودرا در جذب تسهیلات اشتغالزائی را بیان داشت و گفت باید طرح را عوض کنیم زمان کم مانده است

#جوان_فردا
t.me/jjavanefarda